Chlieb ako symbol domova sa pred rokom zhmotnil do charitatívneho projektu CHLEBODARCA. Spoločnosť BILLA vďaka svojim zákazníkom venovala jeden cent z každého predaného chleba na pomoc tým, ktorí na ňu sú odkázaní. Spoločne s občianskym združením BILLA ľuďom tak zlepšili životné podmienky 33 ľuďom z rôznych kútov Slovenska. V ďalšom ročníku projektu bude podporený dvojnásobný počet rodín a tie sa budú môcť  prihlasovať aj samy prostredníctvom online formulára.

Projekt Chlebodarca pomáha rodinám

Cieľom projektu CHLEBODARCA je skvalitniť život rodinám, ktoré musia čeliť nepriaznivému osudu. Počas prvého ročníka navštívili zástupcovia reťazca spoločne s partnermi sedem rodín od Oravy cez Banskú Bystricu, Rožňavu až po Michalovce. „Na úvod sme si stanovili menší cieľ, aby sme mali istotu, že ho vieme zodpovedne naplniť. Logisticky, časovo i komunikačne. Za rodinami sme chodili osobne a o každej z nich vieme, ako sa jej teraz darí. Okrem hmotnej pomoci sme im venovali aj náš úprimný záujem, Chlebodarcom žila a žije celá BILLA,“ hodnotí prvý ročník Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ spoločnosti BILLA.  Keďže odozvy boli priaznivé aj medzi zákazníkmi, BILLA sa rozhodla, že v druhom ročníku pomoc zdvojnásobí. „Úvodný ročník ukázal, že sme zvládli zabezpečiť pomoc siedmim rodinám. V druhom ročníku dvíhame latku a radi by sme podporili dvanásť rodín v núdzi,“ dopĺňa T. Staňo. Pomoc bude aj naďalej pozostávať z finančnej a potravinovej časti. Každá rodina dostáva financie na konkrétne účely a zároveň potravinovú kartu na celoročný nákup potravín v sieti BILLA.

Rodina, ktorá dostala pomoc cez projekt Chlebodarca.  Foto - chlebodarca.sk

 

Na transparentné využitie financií dohliada partner projektu, Nadácia Pontis, ktorá dlhodobo motivuje jednotlivcov, ale i firmy k spoločenskej zodpovednosti a k pomoci druhým. „Počas celého roka sme dbali na to, aby rodiny hospodárili rozumne a poskytnutú pomoc skutočne využili na to, na čo ju potrebujú. Pomáhali sme napríklad rodine so zavedením pitnej vody do domu, rodine s osvojenými deťmi s opravou zatekajúcej strechy, či talentovanej nevidiacej opernej speváčke so zabezpečením štúdia v zahraničí,“ menuje Martina Čápová z Nadácie Pontis. Aj vďaka zákazníkom reťazca, ktorí si v jeho predajniach počas roka kúpili chlieb, sa výrazne zlepšili životné podmienky minimálne 33 ľuďom, ktorých CHLEBODARCA priamo zasiahol.

Okrem financií a potravín dostala každá rodina aj pravidelný prísun pekárenských výrobkov od ďalšieho partnera, pekární Penam Slovakia. „Od začiatku sme vedeli, že chceme rodinám pomôcť. Každý týždeň sme dovážali chlieb, pečivo a rôzne pekárenské výrobky prispôsobené na mieru jednak počtu osôb v rodinách, ale aj ich špeciálnym potrebám. V jednej rodine je chlapec celiatik, ten sa tešil špeciálnym bezlepkovým výrobkom, ktoré si v takom množstve nemohol často dopriať. Naši zamestnanci sa do rodín radi vracali a tie ich vždy srdečne vítali,“ hovorí Vladislav Baričák, manažér pekárenskej divízie Penam Slovakia. V pomoci rodinám budú pekárne pokračovať aj naďalej, v prípade záujmu sú pripravení ponúknuť aj prácu v niektorej zo svojich prevádzok.

 

 

Projekt Chlebodarca má novinku

Novinkou druhého ročníka projektu CHLEBODARCA je okrem dvojnásobného počtu podporených rodín aj možnosť zapojenia verejnosti. „Chceme dať našim zákazníkom možnosť, aby aj oni sami odporučili projekt rodine, o ktorej vedia, že potrebuje pomoc. Či už trpí dlhodobo núdzou, alebo sa jej akútne niečo prihodilo. Preto sme spolu s Nadáciou Pontis pripravili online prihlasovací formulár, ktorý rodiny môžu vyplniť a dostanú sa tak do výberu,“ doplňuje T. Staňo. Formulár bude pripravený a spustený od januára. 


Všetky príbehy rodín, videá z ich návštev, ako aj online prihlasovací formulár aktívny od januára nájdete na stránke www.chlebodarca.sk. BILLA v rámci spustenia druhého ročníka projektu predstavila aj televízny spot: