BRATISLAVA. Najdrahší život je v Bratislave – hoci sú tu platy vyššie ako slovenský priemer, vyššie sú aj náklady na život, upozorňuje analytička Poštovej banky Dominika Ondrová. „Život v okolí hlavného mesta je totiž nákladnejší, aj keď pracujúci tu môžu zarobiť viac ako v ostatných častiach Slovenska,“ hovorí.

Výdavky na jedného člena domácnosti vyjdú ročne v priemere takmer na 6,5 tisíca eur. To je podľa Ondrovej o necelých 1500 eur viac ako je priemer Slovenska. Najmenej stojí život v Prešovskom kraji – len niečo vyše štyri tisíc eur.

 

 

Najviac platia v Bratislave

V priemere zarobí jeden člen domácnosti u nás ročne necelých šesť tisíc eur. „Po odpočítaní daní z príjmov a povinných príspevkov do poisťovní predstavovali peňažné príjmy v priemere necelých 5 100 eur v čistom,“ hovorí Ondrová. Výška príjmov sa podľa nej výrazne odlišuje v jednotlivých krajoch.

Najvyššie príjmy sú na západe Slovenska – ľudia tu zarobia v hrubom ročne o necelých dve tisíc eur viac ako je slovenský priemer. V porovnaní s regiónom Prešova je to viac o tri tisícky eur, dodáva.

Bratislavčanom sa darí napriek vyšším výdavkom ročne usporiť v priemere niečo vyše 1400 eur v hrubom na jedného člena domácnosti. Nad tisícku úspor ročne sa dostanú na Slovensku už len v Košickom kraji. Najmenej sa darí sporiť obyvateľom Žilinského kraja – iba 503 ročne v hrubom.

 

 

Všetko je drahšie

Tri štvrtiny hrubých peňažných výdavkov slovenských domácností tvoria podľa analytičky spotrebné výdavky – teda tovary a služby. Viac ako dve pätiny výdavkov ide na potraviny, nealkoholické nápoje a náklady na bývanie. „Nemálo sme minuli aj na dopravu, kam putovala viac ako desatina všetkých spotrebných výdavkov,“ hovorí.

Výdavky na spotrebu sa v Bratislavskom kraji pohybujú v priemere 4,5 tisíca na člena domácnosti ročne. V Košiciach je to o 1,2 tisíca eur menej. Najväčší rozdiel tvoria výdavky na bývanie, upozorňuje Ondrová. V Bratislave vyjdú v priemere na tisícku eur ročne na jedného člena domácnosti, kým v Košiciach je to v priemere o dvesto eur menej, vysvetľuje.

Podobne je to s výdavkami na dopravu – rozdiel tu je 172 eur v neprospech Bratislavčanov. Rekreácia a kultúra vyjde v okolí hlavného mesta o 164 eur viac, oblečenie o 138 eur. Najmenší je rozdiel vo výdavkoch na potraviny – len 50 eur.

 

Prečítajte si aj Takmer desatina domácností si tento rok kúpi nové auto či byt