NEW YORK. Svet dnes prvýkrát oslavuje Svetový deň kreativity a inovácie (#WCID). Pripadol na 21. apríla, teda šesť dní po výročí narodenia všestranného talianskeho umelca, architekta, vedca z obdobia renesancie Leonarda da Vinci (15. apríl 1452-2. máj 1519) a deň pred Svetovým dňom Zeme živiteľky, zdôraznila Organizácia Spojených národov (OSN) na svojej webovej stránke. Nový svetový deň má podnietiť pluridisciplinárne a tvorivé úvahy o tom, ako dosiahnuť trvalo udržateľnú budúcnosť pre všetkých, vyzdvihla OSN.

Bohatstvo národov

Kreativita človeka a inovácia na úrovni jednotlivca či skupiny sa stali v 21. storočí „skutočným bohatstvom národov“, uvádza sa v Správe o kreatívnej ekonomike, ktorú spoločne publikovali OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Rozvojový program ONS (UNDP) prostredníctvom Úradu OSN pre spoluprácu Juh-Juh v novembri 2013.

Kreatívna ekonomika - ktorá zahŕňa audiovizuálne produkty, dizajn, nové médiá, vydavateľskú činnosť či vizuálne umenie - predstavuje jeden z najrýchlejšie rastúcich sektorov svetovej ekonomiky, pokiaľ ide o generovanie ziskov, tvorbu pracovných miest a príjmov z exportu.

Kultúra ako zdroj identity

Kultúra podľa OSN tvorí základnú súčasť trvalo udržateľného rozvoja. Je zdrojom identity, inovácií a tvorivosti či už z pohľadu jedinca alebo spoločenstva. Navyše, tvorivosť a kultúra prinášajú významnú hodnotu aj keď nie obchodného charakteru, ktorá prispieva k spoločenskému inkluzívnemu rozvoju, dialógu a vzájomnému porozumeniu medzi národmi.

Svetový deň kreativity a inovácie pozýva celý svet, aby uznal, že inovácia je podstatnou zložkou na to, aby sa využil ekonomický potenciál národov. Inovácia, kreativita a podnikanie vo veľkom rozsahu môžu dodať nový elán ekonomickému rastu a tvorbe pracovných miest. Vytvára to nové príležitosti pre všetkých, najmä pre ženy a mladých ľudí, dodala v závere OSN.