V roku 2020 najčastejšie týral blízke a zverené osoby muž vo veku 31 až 40 rokov, druhú skupinu tvorili muži vo veku 41 až 50 rokov. V roku 2020 aj v tomto roku stúpla a stúpa aj štatistika žien – páchateliek domáceho násilia. TASR o tom informovala prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR Barbora Hubertová, ktorá je poverená vedením oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality.

Pribúda žien - páchateliek

"Kým v minulých rokoch sa štatistika žien - páchateliek štandardne pohybovala na úrovni desiatich percent, v roku 2020 to bolo už 16 percent a tento rok za prvé dva mesiace sa blíži k 20 percentám. Tento nárast je dosť významný a skokový, pretože nám štatistika žien rastie od roku 2014, ale nie až takto skokovo," povedala Hubertová.

Prečítajte si

Najčastejšie domáce násilie je psychické týranie. Neprehliadnite ho

Nárast može podľa prokurátorky súvisieť s pandémiou, so stratou zamestnania, príjmu, sociálnych istôt i alkoholizmom. Narástol aj počet recidivistov, čiže osôb, ktoré opakovane páchajú trestnú činnosť.

"Ženy sa najčastejšie dopúšťajú domáceho násilia na vlastných deťoch a rodičoch. Na rozdiel od mužov nejde pri trestných činoch o partnerský vzťah. Správanie muža počas domáceho násilia je skôr zamerané na partnerku alebo voči rodičom. Ak sa týka rodičov, ide skôr o staršieho muža, ktorý je rozvedený a zostal sám bývať so svojou matkou dôchodkyňou, čo je dosť častý príklad," priblížila.

Násilie na deťoch a rodičoch

Trend potvrdzuje aj Mária Víteková, vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. „Počas koronakrízy stúpol aj iný druh násilia. Nemyslí sa pod tým partnerské násilie, ale je to trochu obmenený druh domáceho násilia, ktoré vykonávajú napríklad deti na svojich rodičoch a naopak. Figuruje tam aj násilie medzi súrodencami alebo od strýkov, tiet a iných osôb, ktoré sú s obeťami v príbuzenských vzťahoch,“ potvrdila pre Ženy v meste.

Generálna prokuratúra sa zamerala aj konkrétnejšie štatistiky, napríklad pomer vekových skupín na páchaní tejto trestnej činnosti, čiže kto je najčastejší páchateľ alebo aj najčastejšou obeťou. Zároveň, či narástol podiel páchania tejto trestnej činnosti po požití alkoholu.

"To už prichádzame takmer k polovici trestných činov, čo tvorilo kedysi približne tretinu," dodala. Generálna prokuratúra  v minulom roku zaevidovala viac ako 480 trestných činov súvisiacich s domácim násilím a odstíhala 440 prípadov.