Aliancia žien Slovenska ženám, ktoré zažívajú násilie, a ich deťom pomáha. Počas sviatkov ženy často nemajú možnosť hovoriť o problémoch alebo zavolať na linku pomoci. A deti, ktoré sú svedkami násilia, trpia ešte viac, pretože nemajú únik, aký majú v škôlke či škole.

Aliancia žien vytvorila v spolupráci s agentúrou Slovák & Friends video, ktorým upozorňuje na to, že deti vyrastajúce s násilím, sú nim zasiahnuté a ovplyvnené, aj keď nie sú jeho terčom. 

Ako násilie v rodine ovplyvňuje deti

Domácnosť plná násilia ovplyvňuje vývin detí. Takzvaní detskí svedkovia môžu mať problém so svojím emočným rastom, s komunikáciou, s celkovým psychickým vývinom. Výsledkom môže byť aj ich násilné správanie v budúcnosti. Dieťa sa v takomto domove naučí, že násilie rieši problémy, je to nástroj na dosahovanie cieľov a zisk kontroly. Vyrastanie v domácnosti s násilím spôsobuje šikanovanie v škole či budúce násilie v partnerských vzťahoch.

Častým javom je aj to, že najmä dievčatá považujú násilie vo vzťahu za normálne a osvojujú si pozíciu obete. Ľudia, ktorí násilie zažívajú, však kvôli mnohým obavám tento problém nevedia vyriešiť. Preto je dôležité upozorniť ich na organizácie ako Aliancia žien a mnohé ďalšie, ktoré im bezplatne pomáhajú a poradia im, čo môžu vo svojej situácii urobiť.

Ako spoznať, že sa v rodine vyskytlo násilie

Máte podozrenie, že sa počas sviatkov u vašich blízkych odohralo násilie? Jedným z prejavov môže byť to, že členovia rodiny sú v napätí, v strehu, správajú sa inak, než obvykle.

Kaťa Farkašová z Aliancie žien Slovenska hovorí: „Dieťa, ktoré sa nachádza v domácnosti, v ktorej je prítomné násilie, môže byť počas návštev či stretnutí s inými ľuďmi viditeľne mlčanlivé.“

Čo robiť, keď sa obávate, že niekto z vašich blízkych zažíva násilie? Ak máte podozrenie, že nejaká osoba zažíva násilie (vo väčšine prípadov ide o ženu), neriešte to s ňou priamo na vianočnej návšteve. Navrhnite jej, aby ste išli na ďalší deň spolu vo dvojici na kávu, do obchodu vymeniť nepasujúce darované oblečenie za inú veľkosť, zabehať si, na zdravotnú prechádzku. Až na tomto stretnutí vo dvojici otvorte tému násilia. Ženu nikdy nespochybňujte ani nesúďte a odporučte jej, aby sa ozvala organizáciám, ktoré jej s touto situáciou pomôžu. Aj pre deti môžete vymyslieť program mimo domácnosti a spýtať sa ich na to, ako sa počas sviatkov mali.

Môžete sa ozvať aj Aliancii žien na číslo 0903 519 550 - tu dostanete viac tipov na to, čo robiť, ak chcete pomôcť. „Ženy zažívajúce násilie sa nám môžu ozvať aj počas sviatkov, ale z pochopiteľných dôvodov sa nám väčšinou ozývajú až po nich,“ dodáva Kaťa Farkašová.

Aliancia žien spolupracuje na projekte s organizáciou Kiwi, ktorá sa zaoberá detským vývinom, a reklamnou agentúrou Slovák & Friends. Tá sa venuje najmä komunikácii a podpore spoločensky zodpovedných projektov.