Mandát poslanca či poslankyne Národnej rady SR by nemusel zanikať v prípade, ak poslanec, respektíve poslankyňa, čerpá materskú alebo otcovskú dovolenku. Malo by ísť len o neuplatňovanie mandátu tak, ako je to v prípade vymenovania za člena vlády.

Vyplýva to z novely zákona o rokovacom poriadku NR SR a s tým súvisiacej novely Ústavy SR. Poslanci návrhy vo štvrtkovom hlasovaní posunuli do druhého čítania.

Za poslankyne na materskej by nastúpil náhradník

V prípade, že bude poslanec alebo poslankyňa na materskej alebo otcovskej dovolenke, mandát poslanca by podľa novely nemal zanikať a ani by sa neuplatňoval. Nastúpil by teda za neho náhradník.

Do ústavy sa má zaviesť nový odsek, podľa ktorého mandát poslanca nezaniká, iba sa neuplatňuje, ani v prípadoch, ak tak ustanoví zákon. "Ide o ústavné splnomocnenie, keď je zákonodarcovi daná možnosť, nie povinnosť, aby zákonom stanovil ďalšie obdobia, počas ktorých mandát poslanca nezaniká, iba sa neuplatňuje," píšu poslanci v dôvodovej správe.

Súčasný zákon materskú dovolenku nerieši

Súčasný zákon o rokovacom poriadku NR SR neumožňuje poslankyni alebo poslancovi čerpať materskú resp. otcovskú dovolenku, keďže v parlamente by chýbal plný počet 150 poslancov, čo by ovplyvnilo hlasovania. Úpravu zákona navrhla poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). 

Novely by mali byť účinné od 1. marca 2024.