Mária Terézia - Ženy v meste

Mária Terézia vládla s citom, ale rozhodovala tvrdo. Friedrich Veľký o nej povedal, že aspoň raz majú Habsburgovci muža, a tento muž je žena, hovorí dlhoročná rakúska novinárka Barbara Grabner, ktorá vyštudovala publicistiku a dejiny na Viedenskej univerzite a venuje sa téme: ženský aspekt vládnutia.

Mária Terézia vládla s citom, ale rozhodovala tvrdo. Friedrich Veľký o nej povedal, že aspoň raz majú Habsburgovci muža, a tento muž je žena, hovorí dlhoročná rakúska novinárka Barbara Grabner, ktorá vyštudovala publicistiku a dejiny na Viedenskej univerzite a venuje sa téme: ženský aspekt vládnutia. 

Mária Terézia - životopis 

Mária Terézia bola uhorskou a českou kráľovnou z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa od roku 1740. Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Na uhorskom tróne bola poslednou ženou v dejinách.

Mária Terézia - reformy

Mária Terézia sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva a zreorganizovala armádu. Bola kľúčovou postavou v politike 18. storočia v Európe a Habsburskej monarchii priniesla jednotu. Bola považovaná za jednu z najschopnejších panovníkov vtedajších krajín a aj v súčasnosti sa o nej hovorí ako o jednej z najvýznamnejších panovníčok z Habsburského rodu.