V dnešnej spoločnosti, kde skoro všetky veci v našich životoch závisia od neustáleho prístupu k elektrickej energii, záložné zdroje elektrickej energie alebo inak nazývané aj elektrocentrály, zohrávajú nezastupiteľnú úlohu.

Zabezpečujú spoľahlivý prístup k energii aj v prípade nejakého toho neželaného výpadku alebo nepredvídaných udalostí, čo má kľúčový význam pre naše každodenné fungovanie.

Bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok energie

Záložné zdroje elektrickej energie sú nevyhnutné pre zabezpečenie neprerušeného dodávania elektrickej energie. A tak, ako už z názvu zrejme všetkým vyplýva, v prípade výpadku prúdu alebo havárie hlavného energetického zdroja, dokážu tieto záložné systémy okamžite prebrať iniciatívu a udržiavať napájanie kritických zariadení ako sú napríklad nemocnice a iné dôležité infraštruktúry.

Prispievanie k energetickej efektívnosti

Záložné zdroje sa môžu používať na vyvažovanie záťaže v sieti a optimalizáciu distribúcie elektrickej energie. To prispieva k energetickej efektívnosti, keďže umožňuje lepšie využitie dostupných zdrojov a minimalizuje straty energie pri prenose a distribúcii.

Podpora udržateľnosti

Záložné zdroje elektrickej energie môžu byť tiež významným prvkov pri presadzovaní udržateľných energetických riešení. Solárne panely, veterné turbíny a batérie pre akumuláciu energie umožňujú efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov a znižujú našu závislosť od fosílnych palív.

Ochrana proti klimatickým vplyvom

Zmena klímy prináša so sebou extrémne poveternostné podmienky a časté výpadky elektrickej energie. To je napríklad najčastejšie niekde aj vo vysokohorských podmienkach, na vrcholoch a podobne. Záložný zdroj elektrickej energie môže zabezpečiť stabilné napájanie aj v takýchto ťažkých poveternostných podmienkach.

Záložné zdroje elektrickej energie podľa typu paliva

Čo sa týka samotných elektrocentrál, ako záložného a veľmi často využívaného zdroja elektrickej energie, rozdeľujú sa hlavne podľa typu paliva, ktoré ich poháňa. No a medzi najzákladnejšie typy elektrocentrál na základe paliva sú na trhu tieto typy:

Dieselová elektrocentrála

Elektrocentrály na naftu sú robustné a hmotné, a sú obvykle navrhnuté pre pripojenie trojfázových spotrebičov a strojov. Svoje miesto majú najčastejšie práve v priemyselných odvetviach a na staveniskách. Tieto elektrocentrály fungujú na naftu, čo zabezpečuje ich výkon a odolnosť. Sú spojené s vyššími prevádzkovými nákladmi a hlučnosťou v porovnaní s niektorými alternatívami.

Benzínová elektrocentrála

Elektrocentrály, ktoré používajú benzín ako hnací pohon, predstavujú jednu z najčastejších variant. Práve v porovnaní s dieselovými, ktorú sú robustné, sú tieto na benzín oveľa menšie, kompaktné a aj ľahšie. Vďaka týmto vlastnostiam sú preto vhodné na prenášanie, podľa toho, kde ich aktuálne potrebujete. Zatiaľ čo veľké dieselové sa využívajú v dôležitých infraštruktúrach, benzínové sú často využívané v domácnostiach na záhrade ako alternatívny zdroj energie pre chladničky, mrazničky, domáce vodárne a podobné spotrebiče. Zvyčajne disponujú jednofázovou zásuvkou, čím sa uľahčuje ich pripojenie k rôznym elektrickým zariadeniam. 

Olejová elektrocentrála

V domácnostiach sa s týmto typom elektrocentrály zrejme ani nestretnete. Táto elektrocentrála používa na svoj chod špeciálny typ oleja. Následne sa využívajú práve v priemysle alebo na lodiach, a taktiež aj v oblastiach s obmedzeným prístupom k iným palivám.

Hybridná elektrocentrála

Tento zdroj, ako už z názvu vyplýva využíva kombináciu viacerých typov palív alebo energetických zdrojov na generovanie elektrickej energie. Najčastejšie využíva kombináciu troch a to LPG, benzín a NG. Svoje miesto si nájdu práve v domácnostiach a sú obľúbeným riešením v chatových oblastiach.

Plynová elektrocentrála

Výkonom sa plynová elektrocentrála približuje tej benzínovej. Skvelou správou je však pre všetkých ľudí, ktorí sú za ekologické a ekonomické riešenia, že plynová elektrocentrála to spĺňa. Ako palivo sa používa plyn - NG a LPG.

Tieto elektrocentrály sú vhodné pre domáce spotrebiče, záhradnú techniku, alebo na použitie v dielňach. Sú schopné poskytovať spoľahlivý a stabilný prúd elektrickej energie s nižšími emisiami a sú zároveň ekonomicky efektívnejšie vzhľadom na náklady na palivo. Ich variabilita a využiteľnosť ich robia praktickým riešením pre rôzne domáce a pracovné aplikácie.