Na Slovensku sa vyskytujú prejavy pôrodníckeho násilia a porušovania reprodukčných práv žien, na ktoré vo svojej júlovej správe upozornila osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonovičová. Poukázali na to mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva, Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy.

 

 

Porušovanie práva žien pri pôrode

Má ísť o rozličné formy porušovania práv žien počas pôrodu, ako napríklad obmedzovanie pohybu rodiacich žien a ich pripútavanie na lôžko, tlak na brucho, nástrih hrádze bez medicínskeho dôvodu či šitie pôrodných poranení bez anestézie, tiež o narúšanie súkromia žien, ich urážanie, ponižovanie a zastrašovanie zdravotníckym personálom. "Podľa zákona má každý pacient alebo pacientka právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov, ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity," vysvetlila pre TASR právnička z pacientskej poradne Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Radmila Strejčková.

Správa osobitnej spravodajkyne sa venuje aj porušovaniu práva na informácie a informované rozhodovanie počas pôrodu. "Z našich výskumov vyplýva, že na Slovensku je získavanie informovaného súhlasu počas poskytovania pôrodnej starostlivosti väčšinou iba formalita," tvrdí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Poučenie sa má podľa právničky poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku. "S možnosťou a dostatočným časom na slobodné rozhodnutie a tiež primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu človeka," vysvetlila Strejčková.

 

 

Násilné sterilizácie rómskych žien 

Správa špecificky poukazuje aj na prípady násilných sterilizácií a spomína prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien zo Slovenska. Práva rómskych žien sú podľa správy porušované aj ich segregáciou v niektorých pôrodniciach. "Pre Slovensko je stále mimoriadne aktuálne aj odporúčanie osobitnej spravodajkyne odškodniť nezákonne sterilizované rómske ženy. Naša vláda však za ich odškodnenie dlhodobo odmieta prevziať zodpovednosť," hovorí advokátka Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva. Sterilizáciu podľa Strejčkovej možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby a nemôže sa realizovať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.

Osobitná spravodajkyňa OSN v správe odporúča uplatňovať štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúce sa rešpektujúcej pôrodnej starostlivosti a násilia na ženách. Podľa predstaviteliek mimovládnych organizácií by slovenská vláda a ďalší zodpovední aktéri a aktérky mali správe venovať adekvátnu pozornosť a jej odporúčania premietnuť do konkrétnych politík a opatrení.

 

 

Násilné sterilizácie rómskych žien 

V roku 2003 kontrolná skupina znalcov z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR preverovala údajné nezákonné sterilizácie rómskych žien. "Táto odborná skupina konštatovala, že výkon sterilizácie nebol všeobecne používaný ako forma antikoncepcie a na základe údajov z chorobopisov boli kontrolované prípady sterilizácie založené na zdravotných indikáciách," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Rezort podľa nej od roku 2004 nemá žiadnu informáciu o vykonaní sterilizácie bez informovaného súhlasu ani žiadny nový podnet na prešetrenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v súvislosti so sterilizáciou.

V rámci projektu Zdravé regióny podľa Eliášovej ministerstvo realizuje rôzne aktivity so zámerom zlepšovať situáciu Rómov v komunitách v oblasti zdravia. Jeho súčasťou je aj zlepšenie starostlivosti o deti a matky v rámci popôrodnej starostlivosti či podpory dojčenia.

MZ SR podľa Eliášovej tiež postupne preškoľuje zdravotníckych pracovníkov a prijíma kroky na to, aby čo najviac zariadení na Slovensku získalo certifikát Nemocnica priateľská k deťom. "Odsudzujeme každý prejav intolerancie, porušujúci platné právne predpisy," uviedla Eliášová. Ministerstvo podľa nej kladie dôraz na vytvorenie dôstojných podmienok v zdravotníckych zariadeniach a empatického vzťahu k ženám na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach. Aktívne komunikuje s oddeleniami, aby pracovali na zlepšení prístupu k rodičkám. "Uskutočnili sa semináre pod vedením lektorov s medzinárodným odborným certifikátom, ktorých odporučila Slovenská pediatrická spoločnosť," informovala o tom hovorkyňa MZ SR.