Ženy sú lepšie chirurgičky ako muži, umiera im menej pacientov, ktorí majú nižšiu pravdepodobnosť pooperačných komplikácií. Ukázala to veľká štúdia, ktorú urobili vedci a vedkyne v Kanade a vo Švédsku.

Preskúmali viac ako 1 milión záznamov pacientov z dvoch rôznych lekárskych registrov a skúmali otázku, či existuje súvislosť medzi pohlavím chirurga a dlhodobými pooperačnými výsledkami pacientov.

Ženy-chirurgičky operujú lepšie

Nový výskum, ktorú publikovali v odbornom časopise JAMA Surgery, nadväzuje na predchádzajúci, ktorý priniesol podobné zistenia. Vtedy sa skúmal vývoj u pacienta do 30 dní po zákroku. Nová štúdia zisťovala, aký vplyv malo pohlavie chirurga na zdravie operovaného 90 dní po zákroku.

Oba výskumy ukázali, že u ľudí, ktorých operovali ženy, boli menej časté pooperačné komplikácie a pacienti potrebovali kratšiu následnú starostlivosť, než to bolo u operácií vykonaných mužmi.

Podľa tohto výskumu malo deväťdesiat dní po operácii nežiaduce pooperačné komplikácie 13,9 percenta pacientov operovaných mužom, ale len 12,5 percenta pacientov operovaných ženou. Medzi tieto komplikácie vedci zahŕňali rozsiahly súbor problémov od nutnosti ďalšej neplánovanej operácie cez mŕtvicu a infarkty až po úmrtie.

Pacienti, ktoré operovali ženy, na tom boli lepšie aj rok po operácii. Za tú dobu malo 20,7 percenta nejaké nežiaduce pooperačné príhody; po chirurgických zákrokoch vykonaných mužmi to bolo 25 percent.

Muži-chirurgovia operujú kratšie 

Jedným z vysvetlení môže byť fakt, že muži operovali priemerne kratšie, čo by podľa autorov výskumu mohlo viesť k interpretácii, že lepšie výsledky žien súvisia s dlhším časom stráveným na sále.

Podľa urológa so špecializáciou na onkologické zákroky Christophera Wallisa, ktorý viedol kanadskú štúdiu, by to mohlo mužov-chirurgov motivovať. „Ako muž-chirurg si myslím, že tieto údaje by mali mňa aj mojich kolegov prinútiť k tomu, aby sme sa pozastavili a zamysleli sa nad tým, prečo môžu byť aj lepšie výsledky,“ uviedol pre denník The Guardian.

Veľmi podobný výsledok priniesla aj švédska časť výskumu, ktorá sledovala len pacientov po operácii žalúdka. Tí, ktorí operovali ženy, trpeli menej komplikáciami a mali kratšiu dobu hospitalizácie ako pacienti operovaní muži. Ženám opäť trvala operácia dlhšiu dobu v porovnaní s ich mužskými kolegami.

Vo všeobecnosti panuje v mnohých častiach sveta predstava, že muži-chirurgovia sú lepší ako ženy v tejto profesii. „Zaujímavé je, že väčšina skôr publikovaných štúdií naznačuje, že ženy sú prinajmenšom rovnako dobré ako mužskí chirurgovia, alebo ako v tomto prípade dokonca o niečo lepšie,“ vyvracia tento predsudok Wallis.