Od dnes až do konca roka pracujú ženy na Slovensku zadarmo. Na rovnakých pozíciách u nás totiž ženy zarábajú o 18 percent menej ako muži, hoci podľa zákona nesmú zamestnávatelia platiť ženám za tú istú prácu menej ako mužom. Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami stagnuje na 18 – 19 percentách posledných 5 rokov.  

Kým muž zarobí na Slovensku na trhu práce jedno euro, pre ženu je to len 82 centov. Ak sa to premení na odpracované dni, tak v roku 2019 od 28. októbra ženy pracujú až do konca roka zadarmo. Aj preto sa tento deň pripomína ako deň rovnosti v odmeňovaní. Minulý rok to bolo 25. októbra. 

 

Platové rozdiely na vedúcich pozíciách 

Najvyššie platové rozdiely sa objavujú v sektoroch finančníctva a poisťovníctva, informácií a komunikácie a v priemysle, prevažujú rozdiely vo vedúcich pozíciách. Podľa Andreja Kuruca z Inštitútu pre výskum práce a rodiny pritom nemôžeme hovoriť, či je niektorá pozícia viac vhodná pre muža alebo pre ženu. „Väčšinu prác dokážu robiť ženy aj muži rovnako dobre. Problémom je, ako je táto práca vnímaná. Podľa rodových stereotypov sa ženy majú starať o domácnosť a deti, sú emocionálne a nemajú technické zručnosti. Muži sú nezávislí a silní, racionálni a logicky mysliaci. Negatívom je, ak tieto presvedčenia vplývajú na posudzovanie žien a mužov na pracovisku alebo v iných oblastiach a poškodzujú ich v prípade, že ich nenapĺňajú.“

Vysvetľuje, že rozdiely v oceňovaní osobných a pracovných charakteristík mužov a žien vedú k vertikálnej segregácii, kedy viac mužov pracuje na vyšších a lepšie platených manažérskych pozíciách. Známym predsudkom v pracovnom prostredí je aj očakávanie, že keď žena dosiahne 30 rokov, bude chcieť mať deti. Následkom toho sú ženy v tomto období vnímané ako zamestnankyne druhej triedy a nepočíta sa s ich kariérnym rastom.  

Platové rozdiely sa začínajú vo veku 25 rokov

Rodový mzdový rozdiel sa začína prejavovať zhruba v 25. roku života a pretrváva až do dôchodku. Na niekoľkomesačný až ročný výpadok žien významne vplýva materská a rodičovská dovolenka, ktorá ovplyvňuje ich príjem počas celej kariéry a môže sa prejaviť aj na dôchodku. „Jednou z najvýznamnejších prekážok, ktorá bráni ženám postúpiť v kariére na vyššie pozície, je nedostatok dostupnej starostlivosti o deti. Spoločnosti by mali zvážiť zriadenie podnikových škôlok alebo poskytovanie finančných benefitov zameraných na podporu starostlivosti o deti a starších. Pomohlo by aj efektívnejšie poskytovanie flexibilných foriem práce pre pracujúcich rodičov, ako aj možnosť práce z domu, čo Zákonník práce už v súčasnosti umožňuje,“ uvádza Kuruc. 

Do popredia sa stále viac dostáva aj otázka otcovskej dovolenky. Z prieskumov vyplýva, že otcovia chcú byť a mali by byť viac aktívne zapojení do starostlivosti o deti. Zo zákona má u nás otec nárok na materské najčastejšie v prípadoch, ak po dohode s matkou prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské. V minulom roku 2018 takto čerpalo materskú 12 836 mužov a ich počet výrazne rastie.

Rovnaké platy dáva Philip Morris 

Prvou firmou,  ktorá bola celosvetovo certifikovaná ako EQUAL-SALARY bola v marci 2019 Philip Morris International(PMI). „Globálne sme si ako spoločnosť stanovili jasné ciele na zvýšenie zastúpenia žien na manažérskych pozíciách na úroveň 40 percent do roku 2022. Taktiež sa zameriavame na zastúpenie mužov a žien v organizácii v  pomere 50:50,“ hovorí Marcela Krajčová. Súčasný manažment PMI tvorí takmer polovica žien.

„Pekným príkladom úspešnej kariéry je napríklad vedúca oddelenia slovenského obchodu či naša nová regionálna riaditeľka pre Česko, Slovensko a Maďarsko, ktorá začínala na našej pobočke. Obe sa na pozície vypracovali ako sa hovorí od “piky” vďaka výborným výsledkom.“