Od dnes (1. novembra) do konca roka pracujú ženy na Slovensku v porovnaní s mužmi zadarmo. Ide o zhoršenie oproti minulému roku, keď symbolický Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov pripadol na 4. novembra.

”Dôvodmi bola jednak pandémia ochorenia COVID-19, keďže ženy boli vo väčšej miere doma alebo stratili prácu, a tiež brzdenie rastu miezd a bonusov zo strany podnikov,” uviedol vo svojej správe Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Ak zohľadníme už odpracované dni v roku 2023, tak od 1. novembra pracujú na Slovensku ženy v porovnaní s mužmi až do konca roka zadarmo. To znamená, že za rok z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov. Ide o symbolický deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, ktorý sa každý rok mení.

Ženské euro má hodnotu 83 centov

Existencia „ženského eura“ pri odmeňovaní žien na pracovnom trhu je faktickým a varovným ukazovateľom nerovnosti postavenia žien a mužov na pracovnom trhu.

„Pri stanovení dátumu Dňa rovnosti v odmeňovaní vychádzame z posledných údajov Eurostatu, kde bol rodový mzdový rozdiel  v neupravenej forme (ide o priemerné hodinové hrubé zárobky) v roku 2021 na Slovensku 16,6 percenta v neprospech žien. Ide o zhoršenie o 0,8 percenta oproti predchádzajúcemu meraniu. Priemer EÚ bol 12,73 percenta, pričom Slovensko bolo piate od konca, ide teda o zhoršenie o päť priečok,“ uvádza analytik a výskumník národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

Ak sa pozrieme na priemerné hrubé mesačné mzdy, tak podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2022 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch vyšší ako v roku 2021, a to až o 19 percent (ide o nárast o 1,1 percenta).

„Ženy zarobili o 311 eur menej (muži v priemere zarábali 1 654 eur a ženy 1 343 eur), čím sa rozdiel v mesačných mzdách v porovnaní s mužmi zvýšil. Situácia v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku sa v porovnaní s inými krajinami EÚ zhoršuje. Je to dôsledkom skutočnosti, že štát nevenuje opatreniam, ktoré by znížili rodové nerovnosti, žiadnu pozornosť,“ uzatvára Andrej Kuruc.

Opatrenia na zníženie platových rozdielov

Ak chceme dosiahnuť skutočne férové ohodnotenie práce žien v našej spoločnosti, musíme zohľadniť faktory ako tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny, rodovú segregáciu na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase a sklený strop.

K zmierneniu platových rozdielov môže prispieť aj štát opatreniami ako zvýšenie mzdového hodnotenia v sektoroch, v ktorých väčšinou pracujú ženy, ako je vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravotníctvo, keďže v týchto sektoroch prevládajú pracovné miesta s nízkou mzdou.

Pomôcť môže napríklad aj finančná podpora a opatrenia na vytvorenie dostatočného počtu dostupných miest v jasliach a škôlkach pre deti. Situácia na trhu práce by sa zlepšila aj zavedením ďalších opatrení na zaistenie transparentnosti miezd vo firmách, napr. prostredníctvom certifikovania rovnakého odmeňovania, ďalej napr. aby štát zverejňoval aktuálny mzdový rozdiel v súlade s navrhovanou smernicou o rovnosti v odmeňovaní Európskej komisie, ako aj zavedením politík na zlepšovanie informovanosti študentov a študentiek o rýchlo rastúcich odvetviach a dobre platených zamestnaniach.

Tieto politiky môžu pomôcť zmierňovať dopady rodových stereotypov pri výbere oblasti štúdia na univerzite a zvyšovať zastúpenie žien vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike.

Jedným z faktorom, ktoré udržiavajú nerovnosti medzi mužmi a ženami, je aj neplatená práca žien.

„Pred 25 rokmi Arlie Hochschild (1989) upriamila pozornosť na tzv. neplatenú „druhú zmenu“, ktorú robia zamestnané ženy doma. Odhadla, že zahrnutím neplatenej práce v domácnosti do celkového rozsahu vykonávanej práce (v dvojpríjmových domácnostiach) ženy v porovnaní s ich manželmi či partnermi pracujú každý týždeň o 15 hodín viac,“ upozorňuje Andrej Kuruc.

Platovými rozdielmi medzi ženami a mužmi sa bude pri príležitosti oslavy dňa rovného odmeňovania prvýkrát na Slovensku venovať konferencia s názvom Equal pay day. Uskutoční sa už 10. novembra.