Ako ste sa ocitli v tabakovej spoločnosti?

"Bola som oslovená mojim terajším zamestnávateľom a vďaka veľmi inšpiratívnym rozhovorom s mojimi nadriadenými som sa rozhodla prijať ponuku na spoluprácu. Okrem toho ma zaujalo  úprimné zameranie na ľudí a fakt, že každý  je vnímaný ako človek, nie ako číslo. Čo v korporátoch nie je samozrejmá vec. Druhý faktor, ktorý u mňa zavážil, bolo smerovanie firmy. Z klasického tabakového biznisu prechádza na lepšie alternatívy v rámci používania tabakových výrobkov. Taká radikálna transformácia mi pripadala ako niečo veľmi  zaujímavé  čoho som sa chcela stať súčasťou. . Takže u mňa zavážila kombinácia nového, až kontroverzného, a zároveň niečoho veľmi ľudského."

 

Mohli by ste to „ľudské“ vysvetliť bližšie?

"Začína sa to adaptáciou a končí odchodom zamestnancov. Mám stále čerstvo v pamäti moje prvé momenty. Mala som vypracovaný detailný adaptačný plán, rýchlo som spoznala kolegov aj v rámci regiónu, kde som sa cítila veľmi vítaná a mala som k dispozícii mentorku.  Okrem toho sa snažíme pristupovať ku každému kolegovi a jeho prípadnej situácie veľmi individuálne i napriek existujúcim pravidlám a smerniciam. Napríklad sme umožnili jednej talentovanej kolegyni pol ročný stabbatical, kedy vycestovala do zahraničia za účelom vzdelávania sa v novom odbore, v ktorom sme jej po návrate aj ponúkli pozíciu. No a v neposlednom rade je to samotná atmosféra. Vzťahy sú nielen profesionálne ale najmä priateľské. Zvykneme hovoriť, že sme v práci často krát ako doma, čo robí Philip Morris veľmi jedinečným prostredím."

 

Cudzia vám iste nie je ani téma diverzity – férových pracovných podmienok pre každú a pre každého. Vnímate to ako súčasný trend alebo je to niečo, čo je hlbšie zakorenené vo vašej firemnej DNA?

"Táto téma môže byť veľmi príťažlivá, lebo to môže byť nástroj na pritiahnutie nových uchádzačov. Najmä mladá generácia sa na to takto pozerá. Z nášho pohľadu je to ale, presne ako hovoríte, súčasť našej DNA. Na medzinárodnej úrovni máme samostatné oddelenie, ktoré sa venuje diverzite a inklúzii. Firma vytvára veľmi veľa programov, ktoré sú v spojitosti s niektorou z priorít Spojených národov, kde sa zameriavame na globálne projekty rovnocennosti a rovnoprávnosti mužov a žien a férových podmienok – či už sa to týka pracovného prostredia, alebo platov, a to nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre našich dodávateľov."

 

Foto - PMI

 

Ako je to so slovenskou divíziou vašej spoločnosti a jej zaangažovanosťou v projektoch tohto typu?

"V rámci diverzity a inklúzie sme súčasťou poradného orgánu Charty diverzity Nadácie Pontis. Boli sme jedným z prvých signatárov, ktorí listinu podpisovali a dnes už máme tú česť prijímať nových členov. Zaviazali sme sa tým, že budeme vzorom v rámci diverzity a inklúzie. A že budeme vnútorne presadzovať, napĺňať a propagovať jej princípy. Za veľký úspech tiež považujeme udelenie certifikátu EQUAL SALARY alebo rovnocenného odmeňovania mužov a žien. Je to pod záštitou nadácie Equal-salary so sídlom vo Švajčiarsku." 

 

Len nedávno ste získali certifikát v oblasti rovnocenného odmeňovania. Čo to presne znamená?

"Certifikácia je veľmi unikátny a z môjho pohľadu užitočný nástroj ako podporiť rovnosť nielen v platoch, ale aj v rovnakých príležitostiach týkajúcich sa napríklad kariérneho postupu, odborného či osobnostného rastu ale aj celkového prístupu k rovnosti ako takej a to nielen rodovej. Nebol to ľahký, ani krátky proces. Táto certifikácia sa udeľuje na základe hĺbkového auditu spoločnosti PWC a v rámci Philip Morris sme boli prvá krajina v EÚ, ktorá daný audit absolvovala. Súčasťou auditu bolo porovnávanie odmeňovania, benefitov a mechanizmy za tým, okrem toho sa mapovala celková spokojnosť zamestnancov, systém hodnotenia, možnosti rozvoja, postupu v kariére, podpora rodičovstva a iných skupín zamestnancov. V postate to bol kompletný audit procesov v oblasti ľudských zdrojov. Na čo som hrdá je, že Philip Morris je prvou firmou vo svete, ktorá je v procese globálnej certifikácie. Znamená to, že každá z našich pobočiek musí dostať certifikát. No a my zo Slovenska, ako jedny z prvých, sme potom boli v roli konzultantov pre iné krajiny."

 

S touto témou sa mi spája aj otázka  podpora žien na pracovisku. Ako je to u vás?   

"V našom prípade ide o rovnocenný prístup tak pre ženy ako aj mužov. V rámci podpory rodičovstva spomeniem napríklad čiastočnú, zato zaujímavú kompenzáciu rozdielu ušlej mzdy počas materskej a rodičovskej, možnosť používať služobné auto do roka dieťaťa, možnosť flexibilnej a skrátenej pracovnej doby a podobne.  Celkovo podporujeme aj našich mužských kolegov aby šli na rodičovskú. Keď sa rozprávame o možných výhodách, drobnostiach alebo benefitoch, vždy sa pozeráme cez optiku mužov a žien, aby to vyhovovalo jedným aj druhým. Pre nás v PMI je nepredstaviteľné, aby boli ženy horšie platené ako muži, alebo boli inak diskriminované. Na Slovensku to však nie je bežná prax. Neviem si predstaviť, že by sme platili ženy v priemere o 20% menej ako to uvádzajú rôzne platové prieskumy. " 

 

Foto - Miroslava Spodniaková

 

 

Stretli ste sa Vy osobne s prípadmi rodovej diskriminácie?

"Stretla som sa, keď som v minulosti robila v consultingu. Ženy zarábali menej, hoci boli prijímané prednostnejšie, lebo boli pracovitejšie a možno aj lacnejšie. Taktiež tam bol nepomer, čo sa týka povyšovania – že dostal prednosť muž, lebo bol napríklad prijatý skôr. Uvedomujem si, že nie každý má to šťastie pracovať vo firme, kde otázka diskriminácie, rodovej alebo platovej, pôsobí až nepatrične."  

 

Dnes, práve v Deň rovnosti v odmeňovaní, slávnostne oznámite zamestnancom a zamestnankyniam, že firma získala certifikát. Celý proces trval takmer rok, vy sama ste medzitým otehotneli a pripravujete sa na materskú, čo spôsobuje v kariére žien na Slovensku najväčší prepad v kariére i v odmeňovaní. Neobávate sa z tohto pohľadu odchodu na materskú?

„U mnohých žien som doteraz vnímala, že keď nastupovali späť do pracovného procesu, znižovali často svoje nároky a bolo cítiť, že im kleslo sebavedomie v tom, čo môžu firme ponúknuť. Samé si vybrali nižšiu pozíciu a tým aj nižší plat. Ja som nastavená tak, že si chcem toto obdobie užiť a vrátiť sa do práce ako plnohodnotný člen tímu, nestratiť počas materskej kontakt s prácou. Naša firma to napokon podporuje, keď žena príde do dvoch rokov, kompenzuje časť ušlej mzdy, nielen v prípade žien, ale aj mužov, ak využijú polročnú materskú.“

 

 

 

Cítite, že sa na Slovensku osveta tejto problematiky zlepšuje? Alebo je pred nami ešte dlhá cesta?

"Viac sa o tom rozpráva, ale často krát ostáva pri slovách. Chápem dimenziu kariérnej pauzy v rámci materstva, menšie ambície spojené s inou prioritizáciou, či tradičný pohľad na rolu ženy. Na druhej strane mi príde nefér ak žena podáva rovnaký a niekedy aj lepší výkon a dostane menej len preto, že je žena. Ono je to často krát aj o nás ženách samotných. Stretla som sa s prípadmi kedy si žena zámerne nepýtala viac, nebola povýšená alebo prijatá na pracovné miesto pretože bola v rizikovom potenciálne materskom veku, alebo bola tehotná a podobne. Druhou stranou mince je aj asertivita, sebavedomie, či orientácia na svoje potreby, ktorá nám ženám občas chýba.

Myslím, že nielen zo spoločensko-stereotypného hľadiska máme ešte veľkú cestu pred sebou. Každopádne vidím viaceré spoločnosti, ktoré sa v tejto téme snažia vyvíjať iniciatívu čo bude dúfam podporené i verejným sektorom. "

 

Foto - PMI

 

Myslíte si, že my ženy sa vieme postaviť samy za seba a čo je ešte dôležitejšie, za seba navzájom?

"Veľakrát záleží od skúseností, výchovy, prostredia z ktorého pochádzame, ale aj v akej firme pôsobíme. V praxi sa stáva, že si prídu požiadať o lepšie podmienky častejšie muži ako ženy. Čo ma osobne veľmi v poslednej dobe potešilo, že u nás sú to práve ženy, ktoré sa neboja povedať a vypýtať si v prípade potreby. Považujem to za neskutočný prejav dôvery, otvorenosti ale aj vyzretosti nielen ich samotných, ale aj našej celej spoločnosti."

 

Pôsobíte ako silná a inšpiratívna žena. Obklopujete sa takými aj Vy sama?

"V prvom rade ďakujem veľmi pekne. Osobne však vnímam okolo seba veľmi veľa inšpiratívnych ľudí, od ktorých sa snažím nasávať nielen ich skúsenosti ale aj postoje. Mala som veľké šťastie na nadriadených, ale aj spoločnosti pre ktoré som pracovala. Mám okolo seba veľa šikovných mužov ale najmä ženy. Či už manažérky, odborníčky, super manažérky maminky, ale najmä kamarátky, ktoré podporujú posun mojich limitov a budovania zdravých názorov a postojov, ktoré potom môžem aplikovať v pracovnom živote a tak prispieť k ľudskosti v mojej komunite."