Vedúce pozície vo firmách u nás zastávajú väčšinou muži. Rodová rovnosť vo vrcholovom manažmente sa za posledných päť rokov zlepšila o 0,7 percenta. Ženy firmy riadia rovnako dobre ako muži a percentil Sloveniek vo vedení firiem je v SR vyšší než Češiek v Česku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý tento rok pripadá na stredu (8. 3.), o tom informovala analytička a riaditeľka pre vzťahy s verejnosťou poskytovateľa údajov a analytických riešení Dun & Bradstreet Petra Štěpánová na základe štúdie Women in Business 2022.

Nepomer mužov a žien je výrazný

Analýza ukazuje, že nepomer mužov a žien na vrcholových pozíciách firiem je výrazný. "Prieskum ukázal, že tento pomer je 85 percent k 15 percent v neprospech žien," upozormila Štěpánová.

Situácia v Českej republike je ešte horšia. "Aj napriek tomu, že tamojší päťročný rast v počte žien vo vedení firiem sa nachádza na úrovni 9,1 %, dominancia mužov je tu výraznejšia, 87 % verzus 13 % v neprospech žien, čo znamená, že aj napriek rastu české manažérky výrazne zaostávajú za tými slovenskými," dodala analytička.

Ženy dominujú v sektore služieb

Doplnila, že slovenské vysokopostavené manažérky najčastejšie pôsobia v stredne veľkých firmách (14,7 %) alebo malých spoločnostiach (13,9 %). Najväčšie zastúpenie pritom majú v sektore služieb. Medzi najdominantnejšie oblasti, kde pôsobia, patria sociálne služby (58,4 %), vzdelávanie (57,7 %) a zdravotnícke služby (24,5 %).

V desiatke ženami najčastejšie riadených pracovných oblastí sa umiestnili aj reštauračné služby (21,8 %), produkcia potravín (19 %), realitný biznis (14,9 %) či finančné služby (13,8 %). Z týchto dát vyplýva, že hoci v spomínaných sektoroch pôsobí najviac ženských manažérok, na vedúcich pozíciách sedí len jedna z troch, dominanciu v nich stále držia mužskí kolegovia.

Ženy sú rovnako dobré manažérky ako muži

Štúdia ukázala, že ženy sú rovnako dobré manažérky ako muži. Dokazujú to porovnania finančných výsledkov spoločností. Medziročný nárast tržieb do 15 % vykázalo 20 % firiem riadených mužmi a 25,5 % spoločností, ktoré riadia ženy. Viac ako 15-percentný rast tržieb vykázalo 34,4 % subjektov ovládaných mužmi a 24,9 % ženami. Žiadnu medziročnú zmenu vo finančných výsledkoch vykázalo 20,9 % mužmi riadených spoločností a 27,1 % ženami, vyčíslila analytička.

V prípade poklesov tržieb bol pomer takmer identický. Štěpánová dodáva, že firmy riadené ženami zaznamenali menší úbytok zamestnancov ako tie, ktoré riadia muži.

Firma vo vlaňajšej štúdii, ktorú robili v 17 krajinách, analyzovala viac ako 31.000 slovenských spoločností, ktoré spĺňali kritériá. Analyzovala počet žien na vedúcich pozíciách v období rokov 2018 až 2022 vrátane, ako aj rôzne aspekty s ohľadom na to, či sa vo vedení nachádzajú väčšinou ženy (podiel 51 až 100 %).