Prestíž súťaži Maľba dodáva nezávislá hodnotiaca komisia, zložená každý rok z iných zvučných mien spomedzi renomovaných európskych výtvarných umelcov, teoretikov, kurátorov, galeristov a pedagógov. Počas 13. ročníka prijala túto funkciu štvorica pánov: vizuálny umelec a pedagóg Jiří Kovanda z Českej republiky, historik umenia a kurátor David Fehér z Maďarska, domáci renomovaný maliar a pedagóg Erik Šille a riaditeľ Gallerie d’Italia v Miláne Michele Coppola. Porota hodnotila diela v dvoch kolách. Najskôr vyselektovala finálovú 20-ku spomedzi 128 prihlásených diel, a počas druhého zasadnutia spojeného s posudzovaním originálov finálových diel vybrala tri najlepšie obrazy.

Ocenené práce spolu s dielami ostatných finalistov súťaže si môže prísť pozrieť zblízka každý, kto sa zaujíma o súčasné výtvarné umenie. Bratislavská Galéria Nedbalka pripravila v spolupráci s Nadáciou VÚB ich bezplatnú výstavu, ktorá potrvá do 11. novembra.

 

Tretie miesto

Tretiu priečku s finančnou odmenou vo výške 3 500 eur obsadila Jarmila Sabová Džuppová s dielom nazvaným Kolotoč zarastený medzi orechom a čerešňou. Jej práca zaujala porotu silnou poetikou. Cítiť ju v námete, zobrazenej scéne i farebnosti. Nezvyčajná nostalgia a lyrika obrazu je podporená vysokými maliarskymi kvalitami. Toto dielo je snivé, nostalgické a zároveň nezvyčajne naratívne a silne autentické.

 

Foto - Grape PR

 

Druhé miesto 

Na druhom mieste sa umiestnil a finančné prostriedky pre ďalšiu tvorbu vo výške 6 500 eur si odniesol Peter Cvik so svojou maľbou Philosophers Nights / Hipsters Paradise. Porota ocenila komplexnosť jej štruktúry a nezvyčajné vrstvenie v tematickej i formálnej stránke. Táto intelektuálna maľba osciluje medzi postmodernou a postinternetom, kombinuje a vrství viacero tém, techník a filozofických postojov.

 

Foto - Grape PR

 

Mimoriadna cena za najlepší obraz

Medzinárodná odborná porota sa zhodla na tom, že najlepším dielom spomedzi tento rok prihlásených, bola maľba Samuela Pauča s názvom F39. Nakoľko však tento obraz nespĺňal kritériá uvedené v štatúte súťaže Maľba, Nadácia VÚB sa rozhodla tento rok v súťaži 1. miesto s príslušnou finančnou odmenou neudeliť. Na základe odporúčania poroty však dielo Samuela Pauča získava mimoriadnu cenu za najlepší obraz a patrí mu uznanie verejnosti.

Obraz Samuela Pauča je ukážkou veľkoryso poňatej súčasnej krajinomaľby. Porotu zaujal svojou nezvyčajnou expresívnosťou, z ktorej však cítiť veľkú senzualitu, a spôsobom, akým autor zobrazil jednoduchú tému, a v ktorom zobrazujúci maliarsky prejav naráža na hrany abstrakcie. Expresívne maliarske gesto, abstrakcia kombinovaná s realistickým štýlom maľby a zároveň sureálne farby sú to, čo robí tento obraz výnimočným. 

 

Foto - Grape PR

 

Umenie na vlastné oči

Poslaním súťaže Maľba je okrem vyhľadávania mladých profesionálnych talentov aj sprostredkovávať pohľad na kvalitné výtvarné umenie aj širokej verejnosti. Preto je súčasťou súťaže každý rok aj verejná výstava. 20 finálových diel vrátane prác 3 najlepších maliarov roka 2018 je možné do 11. novembra vidieť v bratislavskej Galérii Nedbalka. Nadácia VÚB sa opäť postarala o to, aby bol vstup pre každého návštevníka bezplatný.

 

Viac informácií o umelcoch a ich dielach nájdete na stránke www.malbaroka.sk. Rozhovor s členom tohtoročnej poroty, popredným výtvarníkom Erikom Šillem, v ktorom hodnotí aj význam súťaže Maľba na základe osobnej skúsenosti, prináša online magazín Nadácie VÚB Srdcovky.