Takmer polovica žien zažila počas svojho života psychické, fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Takmer 20 percent zažilo fyzické a viac ako 7 percent sexuálne násilie od inej osoby preto, že sú ženy. Hrozivé čísla si pripomíname v dnešný Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Prezidentka Čaputová: Zastavme násilie na ženách 

Podľa policajných štatistík za posledných 6 rokov, ženy tvorili 86 percent obetí trestného činu týrania blízkej osoby, 2/3 obetí závažného vyhrážania a 90 percent obetí trestného činu znásilnenia a sexuálneho násilia. Za toto obdobie, prišlo o život 52 žien, ktoré zavraždil alebo zabil ich partner.

Poradne a linky pre ženy už od pandémie upozorňujú na rast intenzity a život ohrozujúceho násilia, ktoré zažívajú ich klientky.

Fyzické, psychické, sexuálne alebo ekonomické násilie páchané na ženách a dievčatách vychádza z presvedčenia násilníka, že má právo správať sa nadradene, ponižovať alebo kontrolovať ženu či dievča využívajúc násilie. Násilník nepovažuje ženu za rovnocennú v právach a dôstojnosti.

Násilie nemôžeme ospravedlňovať

“Násiliu na ženách sa darí, ak ho spoločnosť toleruje či dokonca ospravedlňuje. Nedá sa mu zabrániť, ak je prístup k spravodlivosti a pomoci komplikovaný a zdĺhavý. Posilňuje ho, keď ženy čelia ekonomickým nerovnostiam a chudobe, ktorá im znemožňuje násilníkov opustiť. A podporuje ho agresivita vo verejnom priestore a útoky na angažované ženy, ktoré čelia verbálnym útokom, vyhrážkam fyzickým násilím a znásilnením,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá spolu so stovkou osobností verejného života vyzvala na zastavenie násilia na ženách.

“Nedovoľme, aby sa násilie na ženách a dievčatách u nás rozširovalo. Nechceme ďalšie tragédie, ktoré traumatizujú našu spoločnosť a vytvárajú atmosféru strachu. Na Slovensku žije množstvo žien, mužov, dievčat a chlapcov, ktorí považujú za samozrejmé, že násilie na ženách v akejkoľvek podobe je neakceptovateľné. Môže nás byť viac, keď pôjdeme príkladom - našimi každodennými postojmi a rezolútnym hlasom za to, aby dievčatá a ženy na Slovensku mohli žiť svoje životy bez násilia a v rovnoprávnosti,” vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová.