BRATISLAVA. Slovenské firmy nepodporujú diverzitu, aby im priniesla dobré ekonomické výsledky. Vnímajú ju hlavne ako prostriedok ako pritiahnuť a udržať si talenty a posilniť reputáciu firmy navonok. Je to opačný trend ako vo svete, kde pätina firiem podporuje diverzitu hlavne preto, aby zlepšila svoje ekonomické výsledky.

Vyplynulo to z prvého prieskumu PricewaterhouseCoopers (PwC) na tému diverzity a inklúzie, do ktorého oslovili 200 firiem so sídlom na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo 40 firiem, prevažne dcérskych fireim zahraničných koncernov. Len 7 percent respondentov tvorili v prieskume firmy slovenských vlastníkov. „Ani jedna z oslovených firma neuviedla, že chce cez podporu diverzity primárne dosiahnuť ekonomické výsledky. Vo svete na túto otázku odpovedalo kladne 17 percent firiem. To bol pre nás prekvapujúci výsledok,“ povedala líderka auditu Alica Pavúková, ktorá má v PwC na starosti diverziu a inklúziu v strednej a východnej Európe.

 

 

Diverzita ako magnet na talenty 

Prieskum ukázal, že až 55 percent slovenských firiem vníma diverzitu a inklúziu ako možnosť pritiahnuť a udržať si talenty (vo svete to uviedlo len 38 percent firiem). Pre 24 percent slovenských firiem je to spôsob ako posilniť reputáciu firmy, 14 percent chce takto odpovedať na zákaznícke očakávania. Len 7 percent slovenských firiem to robí, aby sa prispôsobilo legislatívne  - vo svete je to 21 percent firiem.

V čase nástupu populačne slabých ročníkov a najnižšej nezamestnanosti v dejinách Slovenska musia slovenské firmy riešiť aj diverzitu a inklúziu, teda zamestnávanie skupín, ktorým venovali menej pozornosti: starším ľuďom, cudzincom, zdravotne hendikepovaným, matkám a LGBT skupine.

 

 

Diverzita sa spája hlavne so ženami

Tému diverzity na Slovensku tak ťahajú hlavne firmy, ktoré majú zahraničné matky. „Slovenské firmy akoby ešte nevnímali potrebu venovať sa tejto téme aj z ekonomického hľadiska. Je tu snaha byť  v súlade s trendami v zahraničí, ale chýba systematický prístup. Verím však, že je to vec vývoja. Zmiešané tímy totiž prinášajú firme väčší zisk aj spokojnosť zamestnancov,“ hovorí pre Ženy v meste Ivana Vagaská,  senior programová manažérka, ktorá sa v nadácii Pontis venuje zodpovednému podnikaniu i téme diverzity vo firmách.

 

 

Ukázal to podľa Vagaskej aj prieskum PwC. „Firmy si možno nespojili pritiahnutie talentov s prosperitou firmy. Ak však firma získa talentovaného zamestnanca a udrží si ho, možno aj preto, že ho akceptuje takého, aký je a vytvorí mu priaznivé podmienky, tento zamestnanec je produktívnejší v práci a prináša teda firme zisk,“ hovorí.

Na Slovensku funguje Charta diverzity od mája 2017. Na úvod ju na pôde nadácie Pontis podpísalo 16 firiem, dnes je pod ňou podpísaných 41 signatárov, väčšinou firiem. „Na Slovensku sa diverzita spája hlavne s postavením žien, menej sa zatiaľ riešia zdravotne znevýhodnení zamestnanci či skupina LGBT a ďalšie aspekty, ktorými sa ľudia líšia: vek, rasa, národnosť, etnický pôvod. Najmä na postoji firiem k LGBT zamestnancom vidno, že sme stále konzervatívna krajina,“ dodáva Vagaská.