BRATISLAVA. Oddelenia detskej medicíny sú na tom z pohľadu pacientov najhoršie. To sú výsledky prieskumu Zdravotnej poisťovne Dôvera. Zdravotné poisťovne musia  spokojnosť pacientov s nemocnicami hodnotiť každý rok. Najviac dotazníkov rozposlala Dôvera. Z 22-tisíc sa jej vrátilo 8-tisíc. Aj tohto roku boli najprísnejšie ženy . Ďaleko prísnejšie ako muži. Poisťovňa si to vysvetľuje tým, že ženy sú ďaleko citlivejšie na zdravotníctvo. Už roky sú na tom podľa pacientov najhoršie nemocnice v Trenčianskom a  Nitrianskom kraji. Naopak najlepšie nemocnice na východe. Opäť sa potvrdilo, že mladí sú výrazne prísnejší na úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Naopak, so stavom našich nemocníc sú najspokojnejší ľudia nad 68 rokov.

„ Čím sú ľudia starší, tým sú spokojnejší, keďže často u nich ide o život ohrozujúce stavy. Takže na kvalite ubytovania, stravy či upratovania im nezáleží . Naopak mladí sú na to oveľa citlivejší a celkovo majú inú predstavu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ,“ uviedol generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan.

V porovnaní s prieskumom z roku 2014 badať mierne lepšie hodnotenie pacientov vo všetkých oblastiach okrem zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.

 

Univerzitná nemocnica Martin, zrekonštruované pracovisko 1.internej kliniky.

 

Výsledky hodnotenia:

Najlepšie fakultné nemocnice

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

2. Univerzitná nemocnica Martin

3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Poradie vlani: Univerzitná nemocnica Martin (1), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (2), Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok (3).

 

 

 

Najhoršie fakultné nemocnice

1.Univerzitná nemocnica Bratislava

2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Vlani: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava má nový objednávací systém na ambulantné vyšetrenia.

 

 

Zlá hygiena na špičkovom pracovisku

Nemocničná strava „obhájila“ svoju povesť. Napriek tomu, že v známkovaní dosiahla mierne zlepšenie, v celkovom priemere to bola najhoršie hodnotená otázka. Najlepšie hodnotenie opäť získali lekári, resp. ich správanie sa voči pacientom.

Podobné výsledky má aj Zdravotná poisťovňa UNION. „Za najzávažnejšie však považujeme, že pacienti nie sú spokojní s úrovňou zlepšenia svojho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Dokonca sa hodnotenie pacientov medziročne zhoršilo,“ uviedla hovorkyňa UNION Judita Smatanová.

Špičkové pracovisko Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave má problém. Ak v tabuľkách zdravotných poisťovní nie je posledná, tak predposledná určite. Klienti poisťovne UNION ju dokonca hodnotia ako úplne najhoršiu, čo sa týka spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a službami. Pritom DFNsP v Bratislave patrí medzi naše špičkové pracoviská.  Od rodičov hospitalizovaných detí dokonca dostala najhoršie známky za hygienu. Prísnejšie známkovali aj celkový pobyt na oddelení a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti dieťaťu. V prístupe personálu a vysvetleniu zdravotného stavu a liečby ju hodnotili trochu lepšie,  no stále nižšie ako priemer ostatných detských nemocníc.

 

 

„Prístup lekára a nemocničného personálu má na pacientovo prežívanie veľký vplyv,“ upozorňuje klinická psychologička Mária Humeníková. „Aj napriek bolestiam pacienta, môže ľudský prístup personálu pôsobiť uzdravujúco. Ak je necitlivý, môže krehkú psychiku, hoci aj s menej závažnou diagnózou raniť, až traumatizovať a negatívne ovplyvniť celkový stav pacienta,“ upozorňuje klinická psychologička.

Hovorkyňa DFNsP BA nemocnicu obhajuje s tým, že spomedzi všetkých novodiagnostikovaných detských pacientov s rakovinou na Slovensku, sa až polovica lieči u nich a dostávajú špičkovú zdravotnú starostlivosť, porovnateľnú so zahraničnými pracoviskami.  

„Pre nás je spätná väzba veľmi dôležitá. Aj my im rozdávame dotazníky spokojnosti a poznáme ich názor a snažíme sa v rámci našich možností im vyhovieť. Vieme, že prostredie, v ktorom sa liečia, je pre nich veľmi dôležité. Žiaľ, finančné prostriedky zo zdravotných poisťovaní nám neumožňujú modernizovať kliniky a oddelenia. Detský pacient je pre nás vždy na prvom mieste. Aby sme mali pre každé dieťa vždy zabezpečené bezpečné lôžko 24 hodín denne, museli sme pristúpiť aj k nepopulárnemu opatreniu, a to mobilným lôžkam pre sprevádzajúce osoby, s ktorým sa nie všetci stotožnili. V minulom roku sme museli vypovedať zmluvy so spoločnosťou, ktorá pre nás upratovala. A to práve z dôvodu nespokojnosti personálu aj pacientov, čo výrazne poškodilo dobré meno nemocnice. V súčasnosti je už tento problém vyriešený,“ uviedla hovorkyňa DFNsP v BA Dana Kamenická.

 

 

Pacienti se neboja ozvať

Expert na medicínske právo Ivan Humeník si myslí, že pacienti sú stále náročnejší. „Strácajú už nezdravý ostych a viac sa zaujímajú o postup lekára. Už na lekárskych fakultách sa musia medici učiť, že pacient je ich partner v rozhodovaní a nemôžu otázky pacienta vnímať ako spochybňovanie ich autority. My pacienti si zasa musíme uvedomiť obrovskú zodpovednosť a tlak, ktorý lekári nesú a prispôsobiť tomu našu komunikáciu a nároky,“  komentuje výsledky prieskumu právnik.

Nemocnice hodnotia pacienti už roky, ale k výraznému zlepšeniu nedošlo. Ženy v meste preto zaujímalo, ako má v nemocnici kvalitná starostlivosť vyzerať, keďže ani zákon jasne nedefinuje indikátory kvality, teda jasné pravidlá.

„Štátne indikátory kvality sú naozaj nanič. Spokojnosť neodráža napríklad kvalitu poskytovanej medicíny. Ale tiež by som to nepodceňoval, lebo spokojnosť je jedným z cieľov zdravotníctva,“ reagoval analytik Tomáš Szalay, riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku (HPI), ktorý sa stane poradcom ministra zdravotníctva.

 

 

Nespokojnosť nemá vplyv

Do dnešného dňa však žiadna nemocnica nedoplatila na nespokojnosť pacientov. Všetky poisťovne tvrdia, že výsledky spokojnosti využívajú pri prehodnocovaní výšky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

„Napríklad, ak je zlá komunikácia s pacientmi zisťujeme, či je tam dostatočné personálne vybavenie. Naozaj väčšinu nemocníc zaujímajú detaily z prieskumu na konkrétnych oddeleniach. Nikomu nič nekrátime, ak dopadli v prieskume zle. Našou spoločnou snahou je, aby sa situácia zlepšila ,“ tvrdí generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Aj pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a UNION je subjektívne hodnotenie pacientov jedným z kritérií kvality nemocnice.

„Poisťovňa nemôže zrušiť zmluvu na základe výsledkov prieskumu spokojnosti. Pri zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi je dôležité brať do úvahy viacero parametrov, najmä objektívneho charakteru,“ spresnila Judita Smatanová z UNION.

„Je to zamerané na hodnotenie služieb pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Pri uzatváraní zmlúv posudzujeme poskytovateľov komplexne. Zohľadňujeme aj materiálno-technické a personálne vybavenie, dostupnosť, kvalitu  spolupráce a pod.,“ spresnila  hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Neodpovedala však na otázku, čo reálne robia, aby to pocítili aj pacienti.

 

 

Dôležitá spätná väzba

Ministerstvo zdravotníctva na výsledky reagovalo s tým, že  jednou z tém rokovaní s novým vedením VšZP bude  aj problematika prerozdelenia platieb za výkony nemocniciam, s prihliadnutím najmä na kvalitu ich práce.

„Rezort v programovom vyhlásení zároveň uvádza, že prioritou je, aby verejné zdroje boli prerozdeľované  tak, aby čo najspravodlivejšie odrážali reálne náklady na jednotlivé zdravotné výkony s dôrazom na efektívne a účelné nakladanie,“ reagovala hovorkyňa rezortu Stanislava Pondelová.

Union ako jediná poisťovňa umožňuje porovnanie nemocníc ako aj jednotlivých oddelení aj z pohľadu iných indikátorov kvality. Robí vlastné hodnotiace audity pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, konkrétne laboratóriá, CT a magnetická rezonancia, pracoviská a aj ústavné zdravotnícke zariadenia, ako hospice, psychiatrické nemocnice a ďalšie.

„Rebríčky sú zrkadlo, ktoré nám dáva spätnú väzbu na zlepšenie. Potvrdzuje to aj naša skúsenosť so Sprievodcom pôrodnicami. Tie, ktoré skončili zle, sa úprimne snažili zlepšiť a netreba ich rovno zatvárať,“  upozorňuje Tomáš Szalay s tým, že priamo s výsledkami spokojnosti, nemôže rezort urobiť veľa.

„V prvom rade by to malo zaujímať riaditeľov nemocníc. Na ministerstve by to malo trápiť niekoho, kto má na starosti štátne nemocnice a riadi ich ako jednu sieť. Taký niekto tam však zatiaľ nie je,“ dodal Szalay.

 

 

Preležaniny nesedia

Aj analytici z INEKO robili svoj rebríček nemocníc. Indikátor spokojnosti pacientov všetkých poisťovní v ňom tvorí iba 25 percent ratingu nemocnice. „Takže je to s aktuálnym rebríčkom spokojnosti hospitalizovaných poistencov Dôvery neporovnateľné, hoci tak v našom, ako aj v ich rebríčku sú napríklad na horných priečkach nemocnice z Ružomberka, Martina, Košíc-Šace či Levoče,“ vysvetľuje analytik Dušan Zachar z INEKO.

S našim upozornením, že indikátory kvality sú však vo vyhláške ministerstva zdravotníctva sú nejasné, súhlasí.

„Je pravda, že v mnohých oblastiach je nutné ich jasne definovať, ako aj spôsob zberu dát a pri spokojnosti pacientov aj mieru reprezentatívnosti vzorky. Napríklad, výskyt preležanín a nemocničných nákaz v zariadeniach nemôžeme brať vážne, pretože udávané čísla sú nereálne nízke. To totiž neznamená super opateru a čistotu v nemocniciach, ale nepravdivé vykazovanie zo strany poskytovateľov. Ale práve to, že to musia robiť ukázalo, aký máme vážny problém, ktorý tu nikto nerieši. Ak by sme ich nezverejnili, ani by sme o tom nevedeli ,“ upozorňuje Dušan Zachar.

 

Prečítajte si aj Štúdia WHO: Zákony zakazujúce potraty ženy neodradia

 

Podporte nás a stante sa clenkami klubu