Domáce násilie - Ženy v meste

Domáce násilie je trestný čin. Nepredstavujme si pod tým útoky, ktoré po sebe zanechávajú poškodenia na tele. Ide aj o obmedzovanie ekonomickej slobody, psychické týranie či nárokovanie si bezpodmienečnej oddanosti obete. Štatistiky dokonca ukazujú, že psychické týranie je najrozšírenejšie spomedzi všetkých foriem domáceho násilia.

Domáce násilie nie je iba o modrinách. Pod pojmom domáce násilie sa rozumejú násilné akty, ktorých cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť a to rôznymi metódami. Domáce násilie je trestný čin. Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná. 

Domáce násilie, druhy násilia, prejavy psychického týrania

Nepredstavujme si pod tým útoky, ktoré po sebe zanechávajú poškodenia na tele. Ide aj o obmedzovanie ekonomickej slobody, psychického týrania či nárokovania si bezpodmienečnej oddanosti obete. Štatistiky dokonca ukazujú, že psychické týranie je najrozšírenejšie spomedzi všetkých foriem domáceho násilia.

Domáce násilie je špecifické v tom, že k nemu dochádza vždy v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami a má hlboký dopad na celú rodinu. Sú rôzne formy násilia. 

Príčiny domáceho násilia

Príčiny domáceho násilia sú komplexné, historicky a spoločensky podmienené. Právo muža ako hlavy rodiny „zjednať poriadok“ – teda biť svoju manželku a deti – nachádzalo po stáročia podporu v právnych aj kultúrnych normách.

Na pozadí tradičných spoločenských a mocenských štruktúr musí byť násilie na ženách považované za pokus presadzovania moci a kontroly na individuálnej úrovni.

Domáce násilie, pandémia COVID-19 

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 zažila podľa Svetovej zdravotníckej organizácie určitú formu násilia jedna z troch žien. Po necelých dvoch rokoch prináša prieskum OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien nové dáta. Od začiatku pandémie podľa respondentiek z 13 krajín zažila násilie každá druhá žena.

V tieni pandémie COVID-19 sa šíri nová hrozba, pre ktorú už odborníci majú názov: tieňová pandémia.

Domáce násilie - charakteristické znaky a prejavy:

 • - násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami
 • - dokazovanie si moci
 • - má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje
 • - má stupňujúci charakter
 • - má rozmanité formy a podoby (fyzické násilie, psychické, sociálne násilie, sexuálne násilie, ekonomické násilie)
 • - osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať
 • - násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované
 • - násilie zasahuje všetky vzťahy v rodine
 • - osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „v zajatí“
 • - násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy

 

Čo robiť, keď ste obeťou násilia:

 1. prelomte mlčanie, povedzte to niekomu
 2. pamätajte si, že to nie je vaša vina
 3. neobraňujte svojho násilníckeho partnera
 4. máte právo na život bez násilia – nikto nemá právo týrať vás
 5. násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie
 6. sú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života
 7. vyhľadajte pomoc

Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

Krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia

Ako pomôcť obeti domáceho násilia vo vašom okolí

 

[[etarget]]