BRATISLAVA. Izraelské štátne vyznamenanie Spravodliví medzi národmi získalo tento rok ďalších pätnásť Slovákov. Za záchranu židovských spoluobčanov počas holokaustu im ho v stredu udelili predstavitelia štátu Izrael. Na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, ďalší štátni predstavitelia a veľvyslanci.

 

Prečítajte si

Každý človek môže umrieť dvakrát

 

Odvážnych 15 Slovákov

Do zoznamu ocenených tento rok zapísali Cecíliu Scheibenreifovú, Rudolfa Scheibenreifa, Ondreja Čaneckého, Imricha Počucha, Máriu Počuchovú, Štefániu Pellerovú, Annu Chladnú, Ignáca Chladného, Karolínu Bullovú, Františka Bullu, Petra Brezovského, Annu Brezovskú, Ondreja Rapčana, Elenu Rapčanovú a Zlaticu Vojtkovú. Mená ocenených budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem v Jeruzaleme. Pripoja sa tak k viac ako 580 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a vyše 27.000 jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.

Veľvyslanec Izraela Zvi Aviner Vapni označil ocenených za hrdinov. "Každý z ocenených prejavil obrovskú odvahu napriek obrovskému nebezpečenstvu," vyhlásil. Jedným z príbehov, ktorý predstavil, bol hrdinský čin Ondreja Čaneckého. Ten v roku 1944 zachránil Waltera Rosenberga a Alfréda Wetzlera, ktorí utiekli z Auschwitzu. Vapni vyzdvihol, že záchranou ich života im umožnil podať prvé svedectvo o tom, čo sa v ňom skutočne dialo.

"Som poctená, že máme v rodine človeka, ktorý pomohol neznámym ľuďom, napriek všetkým rizikám, ktoré pre to musel podstúpiť. Myslím si, že to bolo z jeho strany veľmi ľudské. Všetkých ľudí to môže inšpirovať, aby sme boli ľuďmi a pomáhali jeden druhému. Je to príklad," povedala jeho neter Dana Straková.

 

 

Kiska: Je dôležité čeliť zlu

Prezident Andrej Kiska v príhovore zdôraznil dôležitosť sprostredkovania osudov a príbehov tých, ktorí dokázali čeliť zlu. "Posolstvo každodenného hrdinstva uprostred vojnových hrôz už nepočúvame iba ako spomienku. Zlo, ktoré sme za cenu nesmierneho utrpenia vtedy porazili, ožíva znova. Znova sa vynára nenávisť voči iným, či už jednotlivcom, alebo celým skupinám ľudí, národom a náboženstvám. Opäť sa šíria lži ohľadom našej minulosti a súčasnosti," upozornil. Okrem spomínania je preto podľa neho dôležité všetkými silami chrániť hodnoty slobody, demokracie, slušnosti, ľudskosti, tolerancie a kultúrnosti.

Titul Spravodliví medzi národmi je každoročným ocenením, ktorým sa vyjadruje úcta a obdiv nad veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí riskovali vlastný život pri záchrane prenasledovaných židovských spoluobčanov. Je prejavom vďaky židovského národa ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov. Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých bola založená v roku 1963 pri pamätníku Jad va-šem a je vedená izraelským Najvyšším súdom. Väčšina ocenených zo Slovenska získala tento titul po roku 1990, keď došlo k obnoveniu diplomatických stykov medzi Česko-Slovenskom a Izraelom.