BRATISLAVA. Triedite doma odpad? A skúšali ste pokračovať aj pri návšteve kúpaliska či rekreačného zariadenia? Niekde totiž tým, ktorí chcú separovať aj na dovolenke či pri kúpaní, zostáva jediné - odniesť si svoj odpad domov. Alebo vytrvalo hľadať kontajner.

Nie každé kúpalisko alebo rekreačné zariadenie návštevníkom poskytuje dostatok kontajnerov na separovaný odpad. Niekde ich zase rušia kvôli nezodpovedným ľuďom.

Zákon o odpadoch však káže všetkým pôvodcom odpadu postupovať podľa pravidiel tej-ktorej obce. Ak tá separuje, mal by separovať aj každý podnikateľ či prevádzkovateľ, ktorý podniká na jej území.

 

 

Ak obec, tak aj kúpalisko

„Odpady z prevádzky kúpaliska či rekreačného zariadenia patria medzi komunálny odpad,“ hovorí odborníčka na odpadové hospodárstvo Elena Bodíková. Platia tak pre nich všeobecne záväzné nariadenia obce – musia separovať odpad tak ako to robí ich obec.

„Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný umiestniť na kúpalisku kontajnery na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,“ hovorí. Minimálne však pre papier, plasty, kovy a sklo, dodáva. Tiež musí mať podľa nej uzatvorenú zmluvu buď s obcou alebo so spoločnosťou, ktorá rieši odpady v danej obci.

Povinnosť separovať platí aj pre reštaurácie či stánky s rýchlym občerstvením, ktoré sú na kúpalisku. Triediť musia aj biologický odpad.

Na kúpaliskách vznikajú aj zelené odpady –  teda pokosená tráva či orezy stromov. Prevádzkovateľ ich nesmie hádzať medzi komunálny odpad ani sám spaľovať, upozorňuje Bodíková. Nakladanie so zelenými odpadmi je podľa nej regulované všeobecne záväzným nariadením obce. „Obec zvyčajne prevádzkuje obecnú kompostáreň, na ktorú nosia občania aj právnické osoby svoje zelené odpady,“ hovorí. Prípadne má zmluvu s niektorou z priemyselných kompostární, dodáva.

 

 

Viac kontajnerov, viac triedenia

„Všetky koše máme uspôsobené na separovaný zber,“ hovorí riaditeľ Thermalparku Šírava Juraj Naščák. Takto sa im podľa neho darí vyseparovať okolo 95 percent vyzbieraného odpadu. V areáli Vodného sveta a Wellness sú umiestnené koše na separovaný odpad. V areáli Thermalparku Šírava sú k dispozícii zberné nádoby na kartón, papier, plasty.

Možnosť separovať PET fľaše a papier majú aj návštevníci areálu kúpaliska Vadaš v Štúrove. Hotel a reštaurácia v areáli triedi sklo a bioodpad. „Máme nedostatok kontajnerov, nádob na tak veľký areál by sme potrebovali viac pri separovaní odpadov,“ hovorí jeho riaditeľ Endre Hogenbuch. Počet nádob podľa neho zvyšujú každý rok.

Práve pre nedostatok kontajnerov vyseparuje areál len málo odpadu. Vlani to boli len necelé dve percentá – teda 0,87 tonu plastov, takmer 2,4 tony papiera a takmer 1,3 tony bioodpadu z celkových niečo vyše 260 ton.

Návštevníci majú podľa Hogenbucha k separovaniu pozitívny vzťah. No nájdu sa aj takí, čo dávajú do kontajnerov na papier a plasty čokoľvek. Dobré skúsenosti sú so separovaním PET fliaš – kontajnery sú prispôsobené tak, aby sa odpad nemohol miešať, vysvetľuje.

 

 

Niekde začínajú, inde končia

„Práve túto sezónu začíname so separovaním odpadu,“ hovorí konateľka termálneho centra Galandia v Galante Iveta Michalíková. Zákazníci sa doteraz o triedenie dopadu podľa nej nezaujímali, ide o iniciatívu centra. Separovať budú papier a plasty vo farebne odlíšených kontajneroch. Malé koše však zostanú len na zmiešaný odpad.

Naopak kúpalisko Vincov les pri Sládkovičove tento rok už návštevníkom neumožní separovať odpad. Pokus o separovanie dopadol podľa Adriany Wagnerovej katastrofálne – ľudia podľa nej nemali vôbec záujem o triedenie odpadu. „V nádobách určených na plasty bol zmiešaný odpad, v tých na papier – tiež zmiešaný odpad, a na sklo – zase zmiešaný odpad,“ hovorí.

Všade okolo nádob boli odpadky, dodáva. A hoci bolo podľa nej kontajnerov dosť, nemalo pre nezáujem ľudí vôbec zmysel separovať. Triedia len prevádzkovatelia bufetov v areáli kúpaliska, dodáva.