BRATISLAVA. Pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave sa včera opäť stretli učiteľky a učitelia. So sebou mali pre lepšiu viditeľnosť a počuteľnosť transparenty i hudobné nástroje. Hlučne a viditeľne pochodovali smerom k ministerstvu školstva.

„ Naše požiadavky neboli doteraz splnené, preto treba kompetentným pripomenúť, že štrajková pohotovosť trvá a sme stále nahnevaní,“ vysvetľujú učiteľky a učitelia na sociálnej sieti. Chcú tak pripomenúť, že je mesiac po voľbách, pre ktoré nemohli kompetentní konať.

 

Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 

Inaugurácia, bubnovačka a deti v zelenom

Aktívni boli aj košickí či ružomberskí učitelia. V Košiaciach bola inaugurácia nového ministra školstva Petra Plavčana do funkcie. „Nový minister to má jednoduché - stačí splniť len tri požiadavky. Ustúpiť z nich nižšie už prakticky nie je kam,“ hovorí Viktor Pončák z Iniciatívy košických učiteľov. Štrajk vidí ako šancu nielen pre školstvo, ale pre celú krajinu. Aj vďaka štrajku stúpol podľa neho záujem o školstvo.

V Ružomberku bola v rovnakom čase bubnovačka v Hýrošovom parku. „Je po voľbách, vo funkcii je nový minister a učitelia sú stále tu, odhodlaní bubnovať tak hlasno, aby ich bolo počuť až do hlavného mesta,“ hovorí Alžbeta Bojková, členka štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškoslých učiteľov.

V piatok budú pokračovať v podpore požiadaviek rodičia takzvaným Zeleným piatkom. „Oblečte deti vždy v piatok do zelenej a zapojte sa do rodičovskej aktivity Zelená pre školstvo,“ vyzývajú.

Chcú tak upozorniť politikov, že stoja za požiadavkami učiteliek a učiteľov a čakajú zásadne zmeny v rezorte.

 

 

Čo učiteľky a učitelia žiadajú:

Zabezpečenie zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

Navýšenie rozpočtu MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Prijatie novely zákona č. 317/2009, ktorá by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Zdroj: Iniciatíva slovenských učiteľov

 


Požiadavky sú už u nového ministra

Slovenská komora učiteľov v pondelok odovzdala ministerstvu školstva požiadavky, ktoré by mali byť zapracované do programového vyhlásenia vlády.

„Musíme si vyjasniť, či chceme zaostávať za priemerom vyspelých štátov a našich susedov z V4 alebo chceme dosahovať priemer, či dostať sa nad priemer,“ píše Komora. Školstvo podľa nej vyžaduje rozsiahlu investíciu do ľudských zdrojov a do materiálno-technického zabezpečenia. Za dôležitú považuje aj kontrolu hospodárnosti a účelnosti využívanie peňazí v rezorte.

Ministerstvo školstva pracovalo celý víkend na príprave prvého podkladu do programového vyhlásenia vlády. Minister školstva Peter Plavčan to povedal vo videu, ktoré jeho ministerstvo zverejnilo ešte v piatok minulého týždňa. „Chcem, aby v školstve zavládla dobrá atmosféra,“ hovorí minister vo videu.

 

Prečítajte si aj Učiteľky o proteste: Pomôžu len aktivity zdola