BRATISLAVA. Počet žien v rámci aktívnych fyzických osôb (FO) – podnikateliek sa v roku 2016 na Slovensku zvýšil. V rámci Európskej únie (EÚ) je ale aktivita slovenských žien v podnikaní na podpriemernej úrovni. Vyplýva to z analýzy Slovak Business Agency (SBA), ktorá sa opiera o údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Eurostatu.

 

Druhé najvyššie číslo

Zastúpenie podnikateliek v rámci fyzických osôb vzrástlo v roku 2016 medziročne na 28,8 percenta, čo predstavuje v absolútnej hodnote 99 900 žien. Ide o druhý najvyšší podiel za posledných desať rokov. Muži tvorili viac ako dve tretiny celkového počtu, čo je 71,2 percenta.

Najväčšie zastúpenie (52,3 percent) dosiahli podnikateľky v roku 2016 u osôb podnikajúcich v slobodných povolaniach. O niečo menej žien podnikalo formou živnosti (27,5 percenta) a formou samostatne hospodáriacich roľníkov (26,5 percenta).

 

 

Obchod a služby

Takmer jedna tretina (32,9 percenta) z celkového počtu živnostníčok pôsobila v odvetví obchodu,  viac ako jedna štvrtina (28,4 percenta) v oblasti obchodných služieb a 18,2 percenta z nich v oblasti ostatných služieb. Nasledoval priemysel (8,1 percenta), oblasť ubytovania a stravovania (5,5 percenta), doprava, informačné a komunikačné činnosti (3,4 percenta), pôdohospodárstvo (1,8 percenta) a stavebníctvo (1,7 percenta). Analýza poukazuje aj na to, že v porovnaní s mužmi ženy podnikajú výraznejšie viac v odvetviach služieb a obchodu.

Ženy podnikajúce na živnosť majú najvyššie zastúpenie v Bratislavskom kraji, až 35,7 percenta, a vyššie zastúpenie ako v rámci celého Slovenska dosahujú aj v Košickom (31,4 percenta) a Banskobystrickom kraji (29,5 percenta).

 

 

Menej ako v EÚ

Podiel žien na celkovom počte podnikateľov v SR v roku 2016 dosiahol 30,6 percenta, čo je o 1,7 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako v celej EÚ. Pred Slovenskom sa umiestnili aj všetky ostatné krajiny V4. Najväčší podiel podnikateliek na celkovom počte má Lotyšsko (39,1 percent), Litva (37,7 percent) a Luxembursko (37,1 percent).

Analýza SBA však naznačuje, že Slovensko sa postupne približuje k európskemu priemeru. Za SR je v danom období ešte Taliansko s 30,5-percentným podielom podnikateliek, Slovinsko s hodnotou 29,9 percenta, Dánsko s 28,8-percentným podielom žien na podnikaní, Švédsko s 28,7 percenta a o niečo menej podnikateliek má aj Írsko (21,3 percenta) a Malta (17,4 percenta).