Veľká noc 2024, dátum, kedy bude Veľká noc 2024. Veľká noc je pohyblivý sviatok, ktorý je každý rok počas víkendu, ktorý nasleduje po prvom splne mesiaca nasledujúcom jarnú rovnodennosť.

Ešte presnejšie sa dá povedať, že Veľkonočná nedeľa je vždy prvá nedeľa po najbližšom splne nasledujúcom jarnú rovnodennosť. Prvý spln, ktorý v roku 2024 nasleduje po 21. marci bude v pondelok 25. marca a ten najbližší piatok bude už veľkonočný.

Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň (deň jarnej rovnodennosti) zaviedol práve spomenutý 21. marec. Tu je vysvetlenie, kedy je Veľká noc.

Veľká noc 2024 dátum. Kedy je Veľká noc 2024?

Veľká noc má teda každý rok svoj vlastný termín, pre rok 2024 to bude víkend od piatka 29. marca do pondelka 1. apríla 2024. Veľkonočné prázdniny trvajú dlhšie - od 28. marca do 2. apríla 2024. Deti sa do školy vrátia v stredu 3. apríla 2024.

Veľká noc tak bude v roku 2024 na úvod možného rozpätia dní, na ktoré sviatky môžu pripadnúť, teda medzi 22. marcom a 25. aprílom.

  • Veľký piatok bude 29. marca 2024

  • Veľkonočná nedeľa bude 31. marca 2024

  • Veľkonočný pondelok bude 1. apríla 2024

Kedy je Veľká noc? Vysvetlenie

Veľkonočná nedeľa pripadá vždy na prvú nedeľu, ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou skutočnosťou.

Prvý jarný spln po ktorom nasleduje Veľká noc tak musí nasledovať po 21. marci.

V niektorých rokoch mesiac dorastie do splnu tesne po jarnej rovnodennosti, napríklad v roku 2008, keď nastal už v piatok 21. marca. Hneď nasledujúca nedeľa 23. marca tak bola veľkonočná.

V takýchto prípadoch sa teda Veľká noc oslavuje v skorých marcových termínoch podobne ako v roku 2024. Bolo to tak aj v roku 2013 (Veľkonočná nedeľa bola 31. marca) alebo v roku 2016 (27. marca).

Opačná situácia nastane, ak je spln krátko pred prvým jarným dňom (napríklad v roku 2022 to bolo 18. marca), teda ešte v zimnom období a na ďalší si musíme počkať spomínaných 29 a pol dňa.

V takom prípade veľkonočné sviatky oslavujeme až v druhej polovici apríla. Napríklad v roku 2003 bol spln 18. marca a ďalší, prvý po jarnej rovnodennosti, pripadol na stredu 16. apríla a veľkonočný pondelok na 21. apríla.

Veľká noc je nielen kresťanský sviatok

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.

Veľkonočný pondelok, šibačka

Veľkú noc tak ako mnohé iných kresťanských sviatkov oslavujú aj ľudia mimo cirkvi a vyznávajú mnohé nenáboženské tradície. Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a šibačka.

Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia.