Veľká noc 2023, dátum, kedy bude Veľká noc 2023. Veľká noc je pohyblivý sviatok, ktorý je každý rok počas víkendu, ktorý nasleduje po prvom splne mesiaca nasledujúcom jarnú rovnodennosť.

Ešte presnejšie sa dá povedať, že Veľkonočná nedeľa je vždy prvá nedeľa po najbližšom splne nasledujúcom jarnú rovnodennosť. Prvý spln, ktorý tento rok nasleduje po 21. marci bude vo štvrtok 6. apríla a hneď na druhý deň je piatok už veľkonočný.

Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň (deň jarnej rovnodennosti) zaviedol práve spomenutý 21. marec. Tu je vysvetlenie, kedy je Veľká noc.

Veľká noc 2023 dátum. Kedy je Veľká noc 2023?

Veľká noc má teda každý rok svoj vlastný termín, pre rok 2023 to bude víkend od piatka 7. apríla do pondelka 10. apríla 2022. Veľkonočné prázdniny trvajú dlhšie - od 6. apríla do 11. apríla 2023. Deti sa do školy vrátia v stredu 12. apríla 2023.

Ide teda o dátum v strede rozpätia dní, na ktoré sviatky môžu pripadnúť, teda medzi 22. marcom a 25. aprílom.

  • Veľký piatok bude 7. apríla 2023 

  • Veľkonočná nedeľa bude 9. apríla 2023

  • Veľkonočný pondelok bude 10. apríla 2023

Kedy je Veľká noc? Vysvetlenie

Veľkonočná nedeľa pripadá vždy na prvú nedeľu, ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou skutočnosťou.

Prvý jarný spln po ktorom nasleduje Veľká noc tak musí nasledovať po 21. marci.

V niektorých rokoch mesiac dorastie do splnu tesne po jarnej rovnodennosti, napríklad v roku 2008, keď nastal už v piatok 21. marca. Hneď nasledujúca nedeľa 23. marca tak bola veľkonočná.

V takýchto prípadoch sa teda Veľká noc oslavuje v skorých marcových termínoch. Bolo to tak aj v roku 2013 (Veľkonočná nedeľa bola 31. marca) alebo v roku 2016 (27. marca).

Opačná situácia nastane, ak je spln krátko pred prvým jarným dňom (napríklad v roku 2022 to bolo 18. marca), teda ešte v zimnom období a na ďalší si musíme počkať spomínaných 29 a pol dňa.

V takom prípade veľkonočné sviatky oslavujeme až v druhej polovici apríla. Napríklad v roku 2003 bol spln 18. marca a ďalší, prvý po jarnej rovnodennosti, pripadal na stredu 16. apríla a veľkonočný pondelok na 21. apríla.

Veľká noc je nielen kresťanský sviatok

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.

Veľkonočný pondelok, šibačka

Veľkú noc tak ako mnohé iných kresťanských sviatkov oslavujú aj ľudia mimo cirkvi a vyznávajú mnohé nenáboženské tradície. Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a šibačka.

Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia.