Veľká noc 2020, dátum, kedy je Veľká noc 2020 a výpočet. Veľká noc je pohyblivý sviatok, ktorý je každý rok počas víkendu, ktorý nasleduje po prvom splne mesiaca nasledujúcom jarnú rovnodennosť. V roku 2020 bude Veľkonočná nedeľa 12. apríla, Veľkonočný pondelok potom 13. apríla 2020.

Veľká noc 2020 dátum. Kedy je Veľká noc 2020 a výpočet

Veľká noc má každý rok svoj vlastný termín, pre rok 2020 to bude víkend od piatka 10. apríla do pondelka 13. apríla, teda niekde na úvod druhej polovice rozpätia dní na ktoré sviatky môžu pripadnúť, teda medzi 22. marcom a 25. aprílom.

 

  • Veľký piatok bude v roku 2020 10. apríla

  • Veľkonočná nedeľa bude v roku 2020 12. apríla

  • Veľkonočný pondelok bude v roku 2020 13. apríla

 

 

Termín určuje prvý jarný spln po dni rovnodennosti. V roku 2020 pripadne deň jarnej rovnodennosti na 20. marca. Prvý po tomto dátume nasledujúci spln príde 8. apríla 2020. A prvý víkend po tomto dátume bude Veľká noc 2020.

Minulý rok bola Veľká noc vlastne v poslednom možnom termíne, Veľkonočný pondelok pripadol až na 22. apríla. Ale napríklad v roku 2008 to bolo 24. marca.

Veľká noc 2020 dátum. Kedy je Veľká noc 2020

Obdobie medzi dvoma mesačnými splnmi trvá 29 a pol dňa. Zásadné pre dátum Veľkej noci je teda či dátum posledného splnu pripadne na dátum tesne pred jarnou rovnodennosťou, alebo po nej.

Ak máme spln v rovnaký deň ako aj jarnú rovnodennosť, teda 21. marca, tak musíme na Veľkonočné sviatky potom čakať celý mesačný cyklus a ešte pár dní do prvého víkendu po jeho uzatvorení.

Ak však spln nasleduje tesne po dni rovnodennosti, už vlastne prvý víkend po dni rovnodennosti môže byť veľkonočný. Tak ako v spomenutom roku 2008. Marcový termín mala Veľká noc aj v rokoch 2013 a 2016.

V roku 2021 bude Veľká noc na začiatku apríla. Veľkonočný piatok pripadne na 2. apríla 2021, Veľkonočná nedeľa potom bude 4. apríla a Veľkonočný pondelok 5. apríla 2021.