Európsky parlament vyzval EÚ a jej členské štáty, aby dôsledne chránili ženy utekajúce z Ukrajiny pred násilím a obchodovaním s ľuďmi a zaistili im prístup k základným zdravotným službám. Až 90% utečencov z Ukrajiny sú ženy a deti.

Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 462 (za): 19 (proti): 89 (zdržalo sa hlasovania), dôrazne odsúdili využívanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane.

Znásilnenie ako vojnová zbraň

Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom správ o prípadoch obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia, vykorisťovania, znásilnenia a zneužívania žien a detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

„Masové znásilnenia, sexuálne a rodovo motivované násilie, mučenie a genocída sú využívané ako vojnové zbrane. Nepoľavíme, kým sa páchatelia týchto zločinov nepostavia pred spravodlivosť, ale aj keď sa tak stane, hlboké rany, ktoré táto trauma zanechala v jednotlivých životoch, sa možno nikdy nezahoja . Preto je neakceptovateľné, aby boli ženám hľadajúcim útočisko v EÚ odopierané základné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie a zabezpečiť, že tieto ženy dostanú všetku podporu, ktorú potrebujú,“ vyhlásil predseda Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) Robert Biedroń (S&D, PL).

Osobitné potreby žien a dievčat by mali byť riešené v záchytných centrách a mechanizmy podávania sťažností by pre nich mali byť okamžite k dispozícii, a to v jazykoch a formátoch prístupných všetkým, uvádza sa v uznesení.

Parlament vyzval na urýchlenú identifikáciu a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, ktorí profitujú zo sexuálneho vykorisťovania utečeniek. Poslanci zároveň požiadali členské štáty, aby medzi sebou zaistili bezpečnú a koordinovanú prepravu pre utečencov.

Núdzová antikoncepcia pre utečenkyne 

Poslanci vyzvali EÚ a všetky krajiny, ktoré utečencov prichýlili alebo cez ktorých územie prechádzajú, aby im zaistili prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Týka sa to najmä prístupu k núdzovej antikoncepcii, k bezpečnému prerušeniu tehotenstva - napríklad pre obete znásilnenia, ale aj k pôrodníckej starostlivosti.

Parlament tiež vyzval EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a finančné prostriedky na pomoc ženám na Ukrajine v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Poslanci požadujú, aby boli na Ukrajinu a do krajín, ktoré prichýlili utečencov, zasielané v humanitárnych balíkoch a konvojoch aj súpravy zamerané na potreby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie.

Uznesenie tiež vyzýva na čo najrýchlejšie sprístupnenie trhu práce pre utečenky z Ukrajiny s cieľom uľahčiť ich integráciu v hostiteľských krajinách. Poslanci tiež požadujú osobitné programy a jazykové kurzy, ako aj prístup k službám starostlivosti o deti.

Až 90 percent utečencov sú ženy a deti

Podľa údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov opustilo Ukrajinu od začiatku ruskej invázie viac ako päť a pol milióna ľudí - 90% z nich boli ženy a deti. Ďalších 7,1 milióna ľudí bolo vnútorne vysídlených v rámci Ukrajiny vrátane žien a detí, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť.

„Ani útek pred vojnou nemusí byť útekom za slobodou. Obchodovaniu s ľuďmi sa darí v chaose. Rovnako existujú prípady, kedy sa ženy po dlhých dňoch úteku stali terčom sexuálneho násilia. Nikto z nás si nedokáže predstaviť, čo prežívajú ženy a deti počas zverstiev, ktoré okupant na nich a na ich krajine pácha,” uviedla europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK).

“Členské štáty by preto mali napríklad umožniť týmto ženám prístup k núdzovej antikoncepcii, zabezpečiť možnosť bezpečného umelého prerušenia tehotenstva a v neposlednom rade poskytnúť predpôrodnú starostlivosť. Je preto potrebné vytvárať účinné podmienky a opatrenia na dôstojné začlenenie utečencov. Ženy nemôžu namiesto pomocnej ruky nájsť v členský krajinách iba ďalšie utrpenie,“ dodala.