Určite si pamätáte na poľského europoslanca, ktorý sa  preslávil vyjadreniami o tom, že ženy sú slabšie, menej inteligentnejšie a mali by zarábať menej. A to nepovedal niekedy v 19. storočí, ale v marci 2017. Istým spôsobom, aj keď sofistikovanejším, na neho teraz nadviazal inžinier James Damore svojim vyjadrením o podpriemernom počte žien v IT zamestnaniach kvôli vrodeným rozdielom. Zato ho vo firme Google rovno vyhodili.

Nechcem otvárať otázku, či bol krok tohto technologického gigantu správny alebo nie. Zaujímavé však je, že sa otázkou schopnosti či neschopnosti žien dokážeme zaoberať aj v 21. storočí.  Damore sa vo svojom texte odvolával aj na výskumy psychológa Davida P. Schmitta, ktorý ale napokon sám tieto interpretácie poprel.

Áno, je pravda, že svet IT patrí k tým, kde je jeden z najväčších nepomerov medzi zamestnaním žien a mužov. Aby sme boli presní, v Európskej únii v ňom pracujú takmer výlučne muži, až 83,3 percent. Slovensko v tomto smere rebríček vedie – v IT u nás pracuje až 90,8 percent mužov.  Potiaľto by pán Damore mohol argumentovať, že za týmito číslami stoja napríklad rozličné schopnosti žien a mužov.  Zabudol však, že aj v IT svete sa presadilo viacero šikovných žien. Šéfujú aj takým gigantom ako sú IBM, Hewlett Packard, YouTube, Xerox a vysoké posty zastávajú aj vo Facebooku alebo v Apple. Psychológ, na ktorého sa Damore odvoláva, poukazuje na to, že ženy zažívali a aj v súčasnosti, bohužiaľ, zažívajú viac bariér, keď sa chcú zamestnať v IT. Psychológ sa pýta, či pri všetkých stále zakorenených predsudkoch by mali firmy ako Google používať rôzne stratégie na prilákanie šikovných žien na pracovisko v tomto sektore. S odpoveďou neváha – samozrejme, že áno.

Rôznorodosť na pracovisku a nielen tu je mimoriadne dôležitá. V širšom ponímaní spočíva v hesle viac hláv – viac rozumu. Veď viac rozličných typov ľudí – viac uhlov pohľadu - viac nápadov – väčšia pravdepodobnosť  nájsť to najlepšie riešenie. Navyše je načase začať meniť štatistiky. Žien s vysokoškolským vzdelaním je predsa viac ako mužov. IT zároveň zamestnáva najmä ľudí s vyšším vzdelaním. A pritom „Ajťákov“ je stále málo a sú to hlavne ženy, ktoré medzi nimi chýbajú.

Kde je teda chyba? Robíme ako spoločnosť dosť pre to, aby sme nehodnotili, čo sú „ženské a mužské práce“? Nie je toto delenie len v našich hlavách?

Myslím, že je potrebné búrať stereotypy a veci meniť. Aj preto rád podporujem skvelý projekt Aj ty v IT, ktorý sa snaží prilákať do IT sektoru viac dievčat. Samozrejme, za projektom je znamenitá žena, Petra Kotuliaková, ktorej aktivity boli ocenené aj na európskej úrovni.

Mimochodom, u nás na Zastúpení Európskej komisie máme viac žien. Pre zvýšenie rôznorodosti sa preto snažíme na Zastúpenie „pritiahnuť ďalších mužov“. Ale nie za každú cenu. Pri poslednom výberovom konaní sme vybrali ženu. A viete prečo? Lebo bola suverénne najlepšia.

 

(Autor je vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku) 

 

Prečítajte si aj Písať začnú známi muži...