Hovorí sa, že za každým úspechom muža je žena. V prípade neúspešných mužov sa nič také nespomína, hoci nepredpokladám, že všetci neúspešní muži sú bez partnerky. A keby to náhodou tak aj bolo, tak každého muža porodila žena a do istého veku mala naňho zásadný vplyv. Mohla z neho vykresať to najlepšie a mohla v ňom udupať všetok talent.  

Takže prvá veta tohto stĺpčeka je nezmysel, A bez B a obľúbená fráza, ktorá má dokázať neviem čo. Posilniť sebavedomie žien? Dokázať mužom, že bez nás by boli stratení, nepoužiteľní na pracovnom trhu? Alebo je to len taká nič nehovoriaca vata?

Poďme to otočiť. Ak spoločnosť bez rozmýšľania preberá frázu, že za každým úspechom muža je žena, tak by malo platiť aj to, že za každým úspechom ženy je muž. Už vidím niektoré moje sústavne nabrúsené kamarátky ako mi to vyvracajú.

Majú celý repertoár príbehov v o tom, ako ich ich partneri, ale aj nadriadení ubíjali v kariére, nezniesli ich úspech, žiarlili na ne. Verím, že sa to deje, že sa to deje často a že sa to stále akceptuje a že to málokoho poburuje.

Faktom ale je, že žena, ktorá žije v partnerskom vzťahu s mužom, vychováva s ním deti a buduje si s ním domov, ho k svojmu úspechu potrebuje. Kariéra sa dá robiť len vtedy, keď funguje logistika, keď jej na plecia nepadá celá domácnosť a keď sa má na koho spoľahnúť.

Krátkodobo sa to možno dá ťahať na všetkých frontoch, ale potom musí prísť vyčerpanie, znechutenie a zneistenie, čo všetko sú situácie, ktoré úspech priamo ohrozujú či až likvidujú.

Vzťahy mužov a žien sú príliš komplikované, individuálne a dynamické na to, aby sme ich väznili v nejakých frázach a nechali sa nimi ovplyvňovať.

Dobrý a silný partnerský vzťah je ziskom pre oboch. Prejaví sa to v kariére, na deťoch, na celkovej atmosfére doma. Ak toto všetko funguje, ani jeden z partnerov si nemusí mastiť sebavedomie vetami o tom, že ten druhý by to bez neho nedokázal.