Téma minulotýždňového workshopu bola vážna, ale každý kto prišiel si pochvaľoval, že sa už dávno toľko nenasmial. V skupinkách sme si skúšali, ako vieme manipulovať, keď sa mama, otec, deti a dedko dohovárajú, kam pôjdu na dovolenku. Neskôr sme rozoberali spôsob, akými by si mal zamestanec vypýtať dovolenku po náročnom pracovnom období. Na to, aby sme nemanipulovali je z pohľadu komunikačného trénera a spoluzakladateľa firmy Otvorená hra Martina Čajka nevyhnutné pristupovať k druhému človeku s dobrou vôľou. Znamená to, že primárne predpokladáme, že druhý človek nám nechce ublížiť či uškodiť.

Aby sme vedeli komunikovať bez manipulácie sú dôležité nasledujúce kroky:

 

Foto - Miroslava Spodniaková

 

1. Znalosť manipulácie a manipulatívnych techník:

Aj krátky tréning rozpoznávania manipulácie zvyšuje našu komunikačnú citlivosť. Vytvára sa nám v hlave akýsi alarm, ktorý sa rozozvučí okamžite, keď zachytíme v konverzácii náznak manipulácie. Ak poznáme manipulatívne techniky zvyšujeme šancu, že sa prípadnej manipulácii ubránime, keďže ju v čas rozpoznáme a zároveň zvyšujeme aj šancu, že manipuláciu nebudeme sami používať, pretože sa nám náš vnútorný alarm rozozvučí vždy aj pri manipulácii, ktorá vyjde z našich úst. Uplatní sa tak základné pravidlo morálky - nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.

 

2. Flexibilita pri reakcii:

Schopnosť zastaviť sa a vybrať si ako budeme reagovať. Väčšinou reagujeme emotívne aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Informácie v mozgu totiž vedú rýchlejšie k našim emočným centrám (limbickému systému a amygdale) ako k nášmu racionálnemu uvažovaniu. Prvým krokom pri flexibilnej reakcii je naučiť sa nereagovať okamžite, namiesto toho si nechať krátky priestor na rozmyslenie. Počas tejto krátkej chvíle sa môžeme nadýchnuť a upokojiť, zamyslieť sa nad tým, čo je naším aktuálnym cieľom a rozhodnúť sa ako budeme postupovať.

 

Foto - Miroslava Spodniaková

 

3. Dobrá vôľa a spolupráca:

Na to, aby sme nemanipulovali je z nášho pohľadu nevyhnutné pristupovať k druhému človeku s dobrou vôľou. Znamená to, že primárne predpokladáme, že druhý človek nám nechce ublížiť či uškodiť. Pri takomto nastavení nepristupujeme k druhému s opatrnosťou, necítime sa z jeho strany ohrozený a neprežívame žiadne pocity strachu. Ak neberieme druhého ako potenciálne nebezpečenstvo oveľa ľahšie sa nám s ním bude spolupracovať, čo nám umožní spoločne rásť.

 

Partnerom workshopu bola firma Gloval - Premium Food&Wine, Since 2001 Familia Valois. Foto - Miroslava Spodniaková

 

4. Osvojenie si nemanipulatívnej komunikácie:

Medzi nemanipulatívnu komunikáciu radíme asertívne techniky, nenásilnú komunikáciu. Ide o komunikačné techniky, ktoré nám pomáhajú vytvárať rovnocennú a rešpektujúcu atmosféru, ktorá podporuje vzájomne dohody a budovanie pevných medziľudských vzťahov, postavených na vzájomnej dôvere.