Sereď – Dnes oslavujeme Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien. Cieľom tohto dňa je dbať na to, aby každá žena na svete mala právo na život, zdravie, rozvoj, česť, dôstojnosť, rešpekt, slobodu a rodinu. Teda hodnoty, na ktorých stavia aj spoločnosť Amazon.

 V Amazone sa preto snažíme vytvoriť hodnotné a rovnoprávne pracovné prostredie, čo vyzdvihujú aj zamestnankyne logistického centra v Seredi Gabriela Havlinová, Jana Romová, Martina Synáková, a Žaneta Tóthová. 

Gabriela Havlinová. Foto - Amazon

Rodová rovnosť z pohľadu Amazonu

Rodová rovnosť nie je len základným ľudským právom, ale aj nevyhnutným základom pre mierový, prosperujúci a udržateľný svet. Za posledné desaťročia došlo k pokroku napríklad v tom, že oveľa viac žien pôsobí vo vedúcich pozíciách a reformujú sa zákony s cieľom podporiť rodovú rovnosť. Napriek týmto úspechom ale stále pretrváva veľa problémov, diskriminačné zákony a sociálne normy sú stále všadeprítomné.

Jana Romová.  Foto - Amazon

A podľa správy Organizácie spojených národov sú to práve dôsledky pandémie COVID-19, ktoré by mohli zvrátiť obmedzený pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti rodovej rovnosti a práv žien. Na druhej strane, pandémia poskytuje príležitosť na radikálne a pozitívne kroky na nápravu dlhodobých nerovností vo viacerých oblastiach života žien a na vybudovanie spravodlivejšieho a odolnejšieho sveta, ktorý sa svojim zamestnancom snaží budovať aj spoločnosť Amazon.

Oslovili sme preto štyri zamestnankyne logistického centra v Seredi a opýtali sa ich, ako sa im tam pracuje a čo majú na svojej práci rady. 

Jana Romová a Martina Synáková. Foto - Amazon

Baví nás hlavne kolektív a možnosti 

Martina Synáková Tím líderka na Oddelení kvality Martina Synáková jednoznačne hovorí, že „na svojej práci mám najradšej prácu s ľuďmi, pretože je to pre mňa výzva, ktorú chcem každý deň zdolávať.“

Amazon je v rámci svojich projektov vždy naklonený nápadom svojich zamestnancov, čo potvrdzuje aj Interim Area manažérka na Oddelení kvality Jana Romová. „Na mojej práci ma baví najviac to, že v Amazone je každý nápad vítaný a zo svojej pozície môžem pracovať na akomkoľvek projekte a môžem si ho aj následne odprezentovať.“

Martina Synáková.  Foto - Amazon

Vyzdvihuje však aj existujúce vzťahy, ktoré nekončia pracovnou dobou. „Máme tu plno ľudí, ktorí sa vídajú aj mimo prácu a pokiaľ to situácia dovoľuje, tak napríklad spolu chodíme na bowling a podobne,“ dodáva.

Kvalitu kolektívu v Seredi potvrdzuje aj  Administrátorka v Transportation tíme Žaneta Tóthová: „Práca v Amazone ma baví, je tu neskutočne príjemne, je tu super kolektív, pomáhame si a spolupracujeme.“

Žaneta Tóthová. Foto - Amazon

Vyselektovať to najlepšie z pracovného prostredia v Amazone nedokázala zamestnankyňa oddelenia Problem Solve Gabriela Havlinová. „Ani jednu minútu neľutujem to, že som v Amazone. Na mojej prácí ma najviac baví...všetko (úsmev). Ja som maximálne spokojná.“ 

A čo by naša štvorica v tento deň ženám zapriala najviac?

Gabriela Havlinová. Foto - Amazon

„Ženám, ktoré pracujú v Amazone prajem, aby chodili do práce s takou radosťou ako ja,“ začína Žaneta Tóthová.  „Ženám v Amazone prajem, aby sa nebáli prekonávať strach z neznáma. Pretože za tým neznámym sa skrýva nový, lepší a krajší zajtrajšok,“ dopĺňa ju Martina Synáková, na ktorú nadväzuje Jana Romová.

„Ženám v Amazone prajem, aby sa určite nenechali strhnúť prvotným neúspechom.“ Priania uzatvára snáď tým najdôležitejším Gabriela Havlinová. „Prajem nám hlavne aby sme boli zdravé a šťastné.“ 

Žaneta Tóthová. Foto - Amazon