Les plný zvierat, a v ňom osamel srnček...nie náhodou táto scéna pripomína dnes už legendárny Disneyho animovaný príbeh Bambi.

Slovenský autorský tím pod vedením režisérky a choreografky Šárky Ondrišovej pripravil spolu s ďalšími profesionálmi, ale najmä so štyridsiatimi tanečníkmi tanečnej školy elledanse a poslucháčmi konzervatória vo veku od 5 do 18 rokov, pôvodnú hudobno-tanečnú rozprávku Príbeh z lesa. Autormi sú Šárka Ondrišová a Zbynek Džadoň, ktorý zložil hudbu a podieľal sa aj na librete.

 

Príbeh z lesa: Zážitok pre deti

„Cieľom nášho divadelného predstavenia je sprostredkovať zážitok z umenia a vzbudiť tak opätovne u detí záujem o kultúru a umenie všeobecne,“ hovorí Šárka Ondrišová, autorka projektu.

„Deti sú náročným divákom, no my sa chceme pokúsiť o znovunájdenie detskej kreatívnej duše, priviesť deti aj prostredníctvom divadla k pravým hodnotám. Je treba snívať a veriť, že dobro a láska víťazí.  V našej rozprávke sa veľké a silné priania plnia, všetko končí šťastne, priateľstvo a láska víťazia,“ dodáva autorka. 

Celým príbehom sprevádza jediný dospelý herec Martin Meľo v úlohe záchrancu lesa Sovy Soviča. Okrem štandardnej rozprávkovej línie je cieľom autorov vtipne a s ľahkosťou predstaviť deťom prostredníctvom lesných zvieratiek s menami Bubon, Bella, Samko, Iza či Zuba témy ekológie a ochrany životného prostredia a zároveň v nich prebudiť zdravý záujem prispieť vlastným konaním k ochrane životného prostredia. 

Príbeh z lesa od režisérky a choreografky Šárky Ondrišovej

Šárka Ondrišová je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Tanečnej školy a divadla elledanse, choreografka, režisérka, pedagóg choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave. elledanse založila v roku 2007 a pod hlavičkou elledanse vytvorila viac ako 20 autorských tanečných predstavení pre dospelých i deti, mnohé z nich získali odborné ocenenia – DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atd.

Príbeh z lesa bude mať premiéru vo štvrtok 12. 12. v Radošínskom naivnom divadle, v Bratislave, reprízy 13. 12.

 
Elledanse pri nácviku. Foto - Daša Luknárová