Vo fašiangovom období sa v novinách, na internete, na výlepných plochách stretávame s plagátmi pozývajúcimi na ples, zábavu, maškarný bál. Pozvánka alebo pozývací plagát je to prvé, čo máme možnosť vidieť a môže nám napovedať aj o akú úroveň plesu pôjde. V tejto fáze sa robí veľa chýb. Organizátori sa predbiehajú, kto má krajšiu výzdobu sály a stolov, známejšiu kapelu, lepšie jedlo, no pozvánky a nastretie stolov sú často mimo záujmu organizátorov.

Z pozývacieho plagátu by sme sa mali dozvedieť:

 1. Kto ples/zábavu usporadúva, čiže kto pozýva
 2. Typ podujatia – ples, zábava, maškarný bál
 3. Miesto konania
 4. Dátum
 5. Čas začiatku
 6. Typ oblečenia
 7. Program
 8. Cena
 9. Kde si môžeme vstupenky zakúpiť

Najčastejšie chyby

 1. Prvá a najdôležitejšia chyba je, ak si organizátori nedajú záležať na poslednej jazykovej korektúre textu. Nie je žiadnou výnimkou, že jazyková korektorka objaví aj desať chýb a keby sa neopravili, organizátor nabúrava  svoju povesť.
 2. Mesiac v dátume vypísať slovom – je to elegantnejšia forma a ples je najvyššou spoločenskou udalosťou, preto aj pozývací plagát by mal byť na najvyššej úrovni.
 3. Chýbajúce medzery v dátume napríklad často je uvedené 29.01.2017 správne by malo byť 29. januára 2017.
 4. Chýbajúce medzery v texte medzi dvoma slovami, po čiarke, v telefónnom čísle a podobne.
 5. Nesprávne použitá forma času. O 19:00 je vhodné použiť pri odchode autobusov, no nie ak plánujeme ples. Správna forma je o 19.00 hodine.
 6. Chýbajúci typ oblečenia. Aj keď je jasné, že ide o ples napísaný typ oblečenia uvedie hostí do obrazu o akú úroveň plesu pôjde a aj na základe toho sa môžu rozhodnúť, či sa chcú zúčastniť. Typ oblečenia sa uvádza pre pánov napríklad tmavý oblek, smoking, frak, spoločenský odev.
 7. Hudba. Tú organizátori spomenú na plagátoch. Hudobný žáner, ktorý nám je ponúkaný nám taktiež napovie o úrovni plesu a podčiarkne alebo vyvráti, či ide skutočne o ples, pretože vo fašiangovom období môžeme usporiadať aj zábavu a tá má o niečo voľnejšie pravidlá najmä čo sa týka hudby a oblečenia. Piesne, ktoré obsahujú vulgarizmy a tac tac nepatria na ples.
 8. Farebnosť a výzdoba plagátu môže napovedať o farebnosti výzdoby sály, taktiež sa môže zopakovať na vstupenkách a pozvánkach pre konkrétne osoby.
 9. Cena – ide o najvyššie spoločenské podujatie, preto symbol € radšej nepoužívajme, ale menu vypíšme celým slovom eur.
 10. Grafické nezrovnalosti.

 

 

(Autorka je lektorkou spoločenskej etikety a biznis protokolu a autorkou blogu Mladý džentlemen)

.

Prečítajte si aj Ples v Opere otvoril plesovú sezónu na Slovensku