Nešpecifické chronické zápalové ochorenia čriev, z ktorých najznámejšie sú ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, trápia čoraz viac dospelých aj detí. V Európe je diagnostikovaných takmer 3 milióny pacientov, na Slovensku asi 12-tisíc. Väčšinou ide o mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov.

Základom týchto ochorení je chronický zápal. Postihuje rôzne časti tráviaceho traktu, čo sa prejaví najmä hnačkami, krvou v stolici, bolesťami brucha, nechutenstvom, málokrvnosťou, prípadne aj mierne zvýšenou teplotou. „Niekedy choroba prebieha plíživo a pacienti o nej ani netušia. Mnohí sa nedajú vyšetriť, lebo sa hanbia hovoriť s lekárom o stolici,“ konštatuje gastroenterológ doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.

Keďže 19. máj je Svetový deň nešpecifických chronických zápalových ochorení čriev, v týchto dňoch prebiehajú v mnohých slovenských mestách akcie, ktoré by mali zvýšiť povedomie ľudí o týchto chorobách. Patrí k nim aj 2. ročník Dňa otvorených dverí v špecializovaných gastroenterologických ambulanciách, ktoré sú centrami pre črevné zápalové ochorenia. Prebehne 22. mája, kedy pacienti môžu prísť v čase od 8. do 13.h na vyšetrenie aj konzultácie bez výmenného lístka od všeobecného lekára.

„Kto má záujem môže sa nechať vyšetriť. Najskôr pacient vyplní krátky dotazník o svojich zdravotných problémoch, potom môže absolvovať diagnostický test. Ak si so sebou prinesie aj vzorku stolice (v sklenenej uzavretej fľaštičke), lekár z nej môže zistiť črevný zápal. Alebo pacient dostane jednoduchý domáci diagnostický samotest a stolicu si vyšetrí následne sám doma podľa návodu na použitie,“ vysvetľuje MUDr. Huorka.

Dodáva, že chronické zápalové ochorenia čriev sú typické tým, že sa striedajú obdobia pokoja s obdobiami, keď má pacient výrazné zdravotné problémy. Aby ho lekári mohli nastaviť na čo najdlhšie „pokojové štádium“, dôležitá je práve včasná diagnostika. Len tak sa mu zlepší kvalita života a celkové zdravie.

        

Centrá pre črevné zápalové ochorenia, v ktorých sa v 22. 5. môžete poradiť:

 

BRATISLAVA
Gastroenterologické oddelenie, V. Interná klinika LF UK UN Bratislava  – Ružinov, Ružinovská 6

Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum, Tomášikova 50/C

Gastroenterologická klinika, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

 

TRENČÍN
Gastroenterologická ambulancia Internej kliniky FN, Legionárska 28

 

NITRA
Gastroenterologické a hepatologické centrum, Špitálska 13

 

MARTIN
Odd. gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky UN Martin, Kollárova 2

 

RUŽOMBEROK
Gastroenterologické oddelenie Internej kliniky, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Generála Miloša Vesela  21

 

BANSKÁ BYSTRICA
Gastroenterologická ambulancia NOVAMED, Bernolákova 10

Gastroenterologická ambulancia Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1

 

PREŠOV
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Puškinova 18

 

KOŠICE
I. interná klinika UN L. P. Košice, Trieda SNP 1

 

Viac na www.trapiavascreva.sk