Tanečná škola elledanse oslavuje už 15 rokov svojho pôsobenia. Toto výročie si pripomenie tancom a divadlom v projekte DANCE COME BACK 2. Premiéra bude v nedeľu 25.9. 2022 o 10.00 hod. v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave a reprízy o 15,00 hod. a 19,00 hod. v ten istý deň.

Podujatie nadväzuje na DANCE COME BACK 1, ktorý bol vôbec prvou premiérou elledanse, v roku 2007 kedy bola škola založená. Počas svojej existencie pritiahla elledance pozornosť laickej i odbornej verejnosti so záujmom o tanec a divadlo a na dlhé obdobie sa stali jedinou stálou platformou súčasného tanca.

Nadšenci tanca si prídu na svoje

DANCE COME BACK 2 má ambíciu ponúknuť umeleckú reflexiu pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Aktívnymi účastníkmi budú aj deti a mládež tanečnej školy, keďže výchova a tvorba pre deti a mládež patrí k filozofii elledanse. Nadšenci tanca budú mať cez prestávku nevšednú možnosť zapojiť sa aktívne do Improjamu za doprovodu skvelých hudobníkov. Ako povedala Šárka Ondrišová, riaditeľka Tanečnej školy elledanse: „Spoločným vystúpením na divadelných doskách sprostredkujeme ostrieľaným umelcom, mladým tanečníkom, ako aj samotným divákom radostný a obohacujúci zážitok.

Zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou tanečnej školy  a divadla elledanse je Mgr.art. Šárka Ondrišová, ArtD, choreografka, režisérka, pedagogička choreografie a réžie na KTT VŠMU v Bratislave.

22 premiér, 900 podujatí a 25 tisíc divákov

Tanečná škola a divadlo elledanse pretvorilo počas svojej existencie historický priestor bývalého bratislavského bitúnku na multižánrový, kultúrny a komunitný priestor s kaviarňou, piatimi tanečnými sálami a variabilným divadelným priestorom. Od svojho vzniku uviedlo divadlo 22 premiér a zrealizovalo takmer 900 kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 25 000 divákov. Mnohé  z predstavení boli ocenené – napr. viacnásobné DOSKY, Cena Ministra kultúry, Cena Litfondu atď.

Elledanse umožňovala mladým začínajúcim umelcom prezentovať svoje diela. Divadlo bolo dlhý čas domovským priestorom Prešporského divadla, divadla PAT Slávy Daubnerovej a spoluorganizátorom niekoľkých ročníkov festivalu Bratislava v pohybe, Nu dance fest, Fusion a ďalších podujatí. Vďaka spolupráci s Baletom SND vznikol projekt pondelky súčasného tanca a ďalšie zaujímavé spoločné aktivity. Divadlo elledanse sa prezentovalo aj na viacerých divadelných festivaloch v zahraničí a bolo spoluorganizátorom výnimočných hosťovaní zahraničných súborov na Slovensku.

Výchova nových divákov je výzvou

Dielo DANCE COME BACK 2 je reflexiou pätnástich rokov tanečného divadla a školy, mozaikou tvorcov a osobností budujúcich súčasnú podobu moderného tanca na Slovensku. Počas projektu opäť ožijú predstavenia ako Silent Snow, Jablko, Quadrans, Pocta kravám, Bubliny v betóne, alebo krásne hudobno - tanečné rozprávky pre deti i dospelých Malý princ či Príbeh z lesa. V spomínaných dielach si zatancovali hviezdy ako Zuzana Šebová Kubovčíková, Laco Cmorej, Viktor Horian, Csongor Kasai, Judit Bárdoš,Martin Klinčúch, Gabika Marcinková a mnohí ďalší.

„Vychovávať nového diváka je v súčasnej virtuálnej dobe veľmi ťažké. Deti i dospelí sú náročným divákom, no my sa chceme aj touto formou pokúsiť o znovunájdenie ich kreatívnej duše, priviesť ich aj prostredníctvom divadla k pravým hodnotám, nasmerovať ich opäť do hľadísk našich divadiel a koncertných sál“, dodala Šárka Ondrišová, spoluautorka projektu Dance come back 2.