Pre americké vydanie Huffington Post dala Brianna West dokopy zoznam desiatich vecí, ktoré by emocionálne inteligentní ľudia nerobili. Tu sú.

 

1. Nezamieňajú si pocity s realitou

Emocionálne inteligentní ľudia vedia, že emócie sú reakciami a nemôžu na ich základe objektívne posúdiť, čo sa deje. Akceptujú, že ich reakcie sú spojené hlavne s ich vlastnou situáciou a nie s tým, čo sa objektívne deje okolo.

 

2. Nemyslia si, že pocity ležia mimo nich

Vedia, že ich emócie nie sú dielom niekoho iného a nie sú preto ani úlohou pre iných ľudí. Poznanie, že emócie prichádzajú zvnútra a môžu byť tak ovládané, ich chráni pred rezignáciou a pasivitou.

 

3. Netvrdia, že vedia, čo ich robí šťastnými

Emocionálne inteligentní ľudia nemajú ilúzie, že vedia, čo ich skutočne robí šťastnými. Riadia sa tým, čo sa im stalo v minulosti a vyhýbajú sa veciam, ktoré im neboli príjemné a nerobili ich šťastnými. Sú však otvorení každej novej skúsenosti, pretože akceptujú, že všetko má pozitívne aj negatívne stránky.

 

4. Nenechávajú sa ovládať strachom a obavami

Pre emocionálne inteligentných ľudí nie je strach znakom, že sa vydali zlým smerom. Vedia, že strach a obavy znamenajú, že sa snažia posunúť dopredu. Oveľa viac vedia rozpoznať, že staré zvyky a emocionálne rany blokujú niečo pozitívne. Nie strach, ale ľahostajnosť je pre nich znak, že sú na zlej ceste.

 

5. Nemusia šťastie dosiahnuť za každú cenu

Emocionálne inteligentní ľudia vedia, že pocit šťastia netrvá večne a nemusia ho dosiahnuť za každú cenu. Doprajú si čas spracovať emócie a hľadajú prirodzený stav mysle. Práve táto rovnováha u nich vedie k spokojnosti.

 

6. Nenechávajú druhých, aby ovplyvňovali ich názory

Spoločenský tlak a snaha sa prispôsobiť vedú k tomu, že vaše predstavy, názory a myslenie je ovplyvňované zvonku. Emocionálne inteligentní ľudia vedia rozpoznať, že to nie je ich myslenie a skúmajú ho. Snažia sa ho len využiť pre seba.

 

7. Nepotlačujú svoje pocity, ale kontrolujú ich

Emocionálne inteligentní ľudia nepotlačujú svoje pocity, ale snažia sa ich ovládať. Sebakontrolou ich nevypínajú, iba ich ukazujú v správnom čase a v správnom prostredí.

 

8. Vedia, že pocity ich nikdy nezabijú

Emocionálne inteligentní sú tak veľmi vytrvalí a všímaví, že vedia, že nech sa im dejú akékoľvek zlé veci, raz pominú.

 

9. Nevytvárajú si priateľstvá s každým

Emocionálne inteligentní ľudia presne vedia, s kým si vytvoria úzky vzťah. Hoci sú priateľskí ku všetkým, dôveru a intimitu si musia ich blízki zaslúžiť. Neuzatvárajú sa do seba, ale delia sa o city so správnymi ľuďmi.

 

10. Nezamieňajú si zlý pocit so zlým životom

Emocionálne inteligentní ľudia nespadnú do pasce, z ktorej by vyvodili zlé uzávery. Negatívne emócie znamenajú len zlý deň, nie to, že budúcnosť za nič nestojí. Všetky pocity sú dočasné a oni sa s nimi dokážu vyrovnať.  Dovolia si mať zlý deň a dokážu z neho v budúcnosti aj profitovať.

 

Prečítajte si aj Ste emocionálne inteligentná? Tu je sedem vecí, podľa ktorých to zistíte