BRATISLAVA. Otázku, kto je lesba a či pôrod bolí, dostala od svojej dcéry, keď bola v prvej triede základnej školy. Staršia dcéra sa jej ako piatačka spýtala, čo sa má urobiť, keď niekto nechce otehotnieť.

„Odpoveď, že nesexovať nebola pre ňu dostatočná,“ hovorí 42-ročná Jana z Bratislavy a spomína, že ona mala na škole sexuálnu výchovu bežne v rámci povinných prednášok. "Chodili nám to prednášať gynekológ a psychologička. On vždy rozdal papieriky, nech anonymne napíšeme akúkoľvek otázku,  že ju zodpovie. Nebolo väčšej zábavy ako vymyslieť najväčšiu capinu, pri ktorej sa aj gynekológ červenal. Fakt je, že nám nepovedal nič, čo by sme už nemali prečítané z kníh alebo Brava,“ hovorí Jana.

 

Dve tretiny z internetu

Rodičia i odborníci sa zhodujú, že deti sa dnes k informáciám dostanú rýchlejšie ako v minulosti. Bez odbornej pomoci ich však nedokážu správne vyhodnotiť.

„Keby nebola aspoň aká-taká sexuálna výchova na školách (u nás sa tento predmet nazýva výchova k manželstvu a rodičovstvu), tak by zhruba dve tretiny detí získavali informácie z internetu a od priateľov, čo nie sú vždy spoľahlivé zdroje. Zvyšná jedna tretina by bola ako tak poučená svojimi rodičmi, avšak aj tí sú len ľahko poznačení sporadickou sexuálnou výchovou na školách a od svojich rodičov,“ hovorí pre Ženy v meste Ivan Lukšík, sociálny a pedagogický psychológ, spoluautor publikácií Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach.

Učiteľka Sylvia Džino zo základnej školy na Lachovej ulici v Bratislave nám vysvetľuje, že sexuálna výchova sa podľa platných osnov vyučuje v rámci kapitoly Rozmnožovacia sústava. Je to v siedmom ročníku na biológii. Deti sa učia o základnej anatómii pohlavných orgánov a fyziológiu, vývin jedinca, intímnu hygienu, pohlavné choroby, antikoncepciu, partnerské vzťahy a rodinu.

 

Sex pred 14. rokom života

Sexuálnu výchovu neučia len učitelia, mnohé školy si pozývajú odborníkov.

Gynekologička Radmila Sládičeková bola prednášať na niekoľkých základných a stredných školách. „Nenazvala by som to sexuálnou výchovou, pretože sme s deťmi nehovorili o samotnom sexe, ale o zodpovednosti a plánovanom rodičovstve,“ hovorí pre Ženy v meste. Odborné informácie podľa nej deti potrebujú a ešte sa jej nestalo, že by o tému nemali záujem a nevypytovali sa, dokonca aj v prítomnosti učiteľov.

„Je to aj preto, že deti majú sexuálne skúsenosti veľmi skoro. V anonymnom dotazníku nám napíšu, že už pred 14 vekom životom. Nikto sa s tým otvorene nezdôverí, lebo je to trestný čin,“ hovorí Sládičeková. Informácie si deti podľa nej hľadajú hlavne na internete. „Hlavne v rôznych diskusiách nenájdu odborné vyjadrenia, ale zveličené a prekrútené názory. Dievčatá si niekedy myslia, či prirodzené prejavy ich tela sú znakom choroby alebo sa ma pýtajú, či môže otehotnieť aj pri súloži do konečníka“ hovorí.

Niektoré z detí, ktorým prednáša, sa neskôr stali aj jej pacientkami. Najmladšie majú 15 rokov a podľa Sládičekovej ani v tomto veku mnohé nie sú dobre informované. „Často nevedia, kedy majú poslednú  menštruáciu, nevedia, čo je antikoncepcia a či ju používajú. Majú vážne medzery v intímnej hygiene,“ hovorí. Najviac ju vystrašila anonymná otázka, ktorú dostala na internete. „Otázka znela: Mám 12 rokov a môj partner má 13, chceme začať aktívny sexuálny život, ako na to,“ spomína Sládičeková. Neznámemu dievčatku odporučila, aby sa hneď poradila s mamou, uvedomila si, že je to trestný čin a našla si iný spôsob ako tráviť voľný čas. „Často to môže byť u detí len výsledok toho, že chcú niečo vyskúšať a neuvedomujú si riziká,“ dodáva gynekologička. 

 

Aliancia hovorí o ideológii

Rodičia, ktorých sme oslovili sexuálnu výchovu na školách chcú. „Som za to, aby sa sexuálna výchova učila. Predsa len niektorí rodičia majú s touto témou problém, alebo je to v rodine tabu. A tiež netreba zabúdať ani to, že možno deti sa o tom nebudú chcieť baviť s rodičmi,“ myslí si 41-ročná Katarína, matka dvoch stredoškoláčok, ktorá žije a vychováva deti v Taliansku. V Taliansku jej dcéry nemali sexuálnu výchovu ako povinný predmet, ale mávali jednorazové prednášky či cyklus prednášok na túto tému. A to už od základnej školy.

„Voľne by sa to dalo preložiť ako emočná výchova. S menšími deťmi sa učitelia bavili o priateľstve, neskôr o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami, a to nielen pokiaľ ide o fyzický vzhľad, ale napríklad aj to, akým spôsobom vyjadrujú svoje city, a so staršími už bola reč aj o sexe. Čo ma prekvapilo, bola jedna učiteľka náboženstva na druhom stupni ZŠ, s ktorou mali decká veľmi dobrý vzťah, na všeličo sa jej vypytovali a ona im otvorene odpovedala,“ dodáva Katarína.

Aliancia za rodinu  tvrdí, že deti sa na základných školách učia aj o praktikách, ktoré nie sú primerané ich veku. Hovorí tiež o ideológii, ktorú by mohla škola natláčať deťom do hlavy proti vôli rodičov. Konkrétne prípady aliancia neuviedla. „Aliancia za rodinu vie o prípadoch, keď na školách vykonávali sexuálnu výchovu občianske združenia napojené na gender ideológiu podobne ako vie, že ju vykonávali kresťanské združenia. Sexuálna výchova sa zvyčajne na školách vykonáva ako náhrada bežného školského zamestnania, napríklad počas prijímacích skúšok, monitorov a pod,“ povedal prez  Ženy v meste hovorca Aliancie Peter Kremský.

Školy o obsahu prednášok informované sú. „Ak sa na pôde školy takáto prednáška uskutoční, musí byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Povinnosťou riaditeľa školy, skôr než povolí uskutočniť odbornú prednášku pre žiakov, je zistiť a preskúmať, čo bude jej obsahom – mal by sa oboznámiť s materiálmi, z ktorých sa bude prednášať, mal by presne vedieť kto bude prednášať, jeho odborné zázemie a skúsenosti, prípadne dostupné referencie od škôl, kde už takáto prednáška bola,“ vysvetľuje pre Ženy v meste hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Sexuálna výchova dnes ako samostatný predmet neexistuje a ministerstvo sa na tom nechystá nič meniť. „Považujeme vyučovanie sexuálnej výchovy na základných aj stredných školách za dostačujúce a v tomto smere neplánuje ministerstvo školstva, napríklad vo forme zavedenia sexuálnej výchovy ako samostatného predmetu, žiadne zmeny,“ uviedla hovorkyňa.