Zabávajú sa a môžu sa zašpiniť, dokonca musia. Deň bahna organizujú každý rok pre deti do 12 rokov. Pozrite si, ako si bahno užívajú.