Veta “nie som technický typ”, ktorú ženy tak často používajú, pre Olíviu neplatí. Naopak. Študentka 2. ročníka Duálnej akadémie chce prilákať do technických smerov viac dievčat a zmeniť pomery na škole.

Z 350 študentov v Duálnej akadémii je len 12 dievčat. Aj preto sa stala tvárou projektu "SOM EXPERTka" a búra stereotypy o tom, že dievčatá sa o techniku nezaujímajú.

Viac dievčat v Duálnej akadémii

"SOM EXPERTka", je projekt, ktorý spustila Duálna akadémia v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, aby motivovala viac dievčat a žien k štúdiu techniky. Najviac stereotypov sa spája práve s automobilovým priemyslom - a práve toto chce projekt zmeniť.

“Bola by som rada, aby k nám dievčatá prišli študovať, lebo to stojí za to. Mňa od malička ťahali autá, hoci ma často od toho odrádzali, myslím, že sem patrím. Baví ma oprava a diagnostiku áut, aj elektroniky,” vystupuje na pódiu sebavedome Olívia v kostýme a na opätkoch. Študuje odbor autotronik a podľa riaditeľky Duálnej akadémie Anny Špačekovej patrí k najlepším pri oprave prevodovky.

Riaditeľka Duálnej akadémie Anna Špačeková (prvá sprava), učiteľka a študentky. Foto - Duálna akadémia

Olívia k prítomným sebavedome prehovorila počas Dňa dievčat v Duálnej akadémii, ktorá v októbri otvorila svoje priestory verejnosti a pozvala expertky na panelovú diskusiu. Problém s nedostatkom dievčat a žien nemá len Duálna akadémia.

Málo žien vo vede či technológiách  

Hoci ženy tvoria aktuálne 50 percent pracovnej sily, v oblastiach ako je veda, technológie, inžinierstvo a matematika je zastúpených iba 28 percent žien v rámci EÚ a iba 20 percent žien na Slovensku, čím sme úplne na chvoste všetkých rebríčkov.

Patrónkou  projektu „SOM EXPERTka“, ktorej meno sa skloňuje po celom svete je Michaela Musilová – slovenská vedkyňa, astrobiologička a riaditeľka simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HI-SEAS.

Aj ona bola na strednej, ako aj vysokej škole často jedinou ženou v triede, či na projektoch. Dnes už však má za sebou ako veliteľka posádky v spolupráci s NASA a inými vesmírnymi agentúrami vyše 30 simulovaných marťanských misií a je žiarivým príkladom pozitívneho empowermentu pri výbere štúdia podľa svojich predstáv.

Podporiť ženy chce aj Michaela Musilová 

„Projekt som sa rozhodla podporiť, pretože si myslím, že by mohol mladým ľuďom na Slovensku veľmi pomôcť. Ešte stále je veľký rozdiel medzi množstvom žien a mužov v technických a vedeckých odboroch, takže každá iniciatíva, ktorá môže pomôcť podporiť ženy, aby sa týmto odborom venovali, je viac ako potrebná. Taktiež veľmi rada pracujem s mladými ľuďmi a snažím sa ich motivovať, aby išli za svojimi snami.“

Foto - Duálna akadémia

Viac žien v technologických oblastiach zvyšuje nielen diverzitu pracovných tímov a kvalitu ich vzťahov, ale prináša aj rôznorodejšie nápady a riešenia. Zmiešané tímy dokázateľne vykazujú vyššiu kvalitu, produktivitu a môžu viesť k vyšším ziskom firiem.

„Diverzita a inklúzia sa netýka iba ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, ale aj samotných žien. Za obzvlášť dôležitú pritom považujeme spoločenskú snahu vytvoriť také prostredie, v ktorom majú dievčatá a ženy príležitosť naplno prejavovať svoj potenciál, rozvíjať svoje schopnosti, dosahovať svoje ciele. Aj to je dôvod, prečo sme podporili Projekt „Som ExpertKA“,” hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.