Patrónkou projektu „SOM EXPERTka“, ktorý spustila Duálna akadémia v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, je Michaela Musilová, svetoznáma slovenská vedkyňa, astrobiologička a riaditeľka simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HI-SEAS. Ako veliteľka posádky v spolupráci s NASA a inými vesmírnymi agentúrami má za sebou vyše 30 simulovaných marťanských misií a je príkladom pozitívneho empowermentu pri výbere štúdia podľa svojich predstáv. Aj preto podporuje viac dievčat a žien vo vede a technických odboroch.

Ako dieťa ste sa k vede dostali najprv cez sopky a sopečnú činnosť, ktorá vás fascinovala. Ako veľmi je dôležitá podpora rodiny pre dievčatá, ktoré by sa chceli venovať vede alebo technike, teda oblastiam, kde stále dominujú muži?

"V mojom prípade bola rodina veľmi dôležitá. Nemohli ma síce podporiť finančne ani znalosťami z vedy, ktorá ma bavila - najmä prírodné vedy, ale rodičia ma povzbudzovali vo veciach, ktoré ma fascinovali. Kupovali mi knižky o vesmíre, keď si to mohli dovoliť alebo ma poslali do knižnice a tam som si knihy našla, brávali ma do prírody na vychádzky a miesta, o ktorých si mysleli, že by ma mohli inšpirovať. Zapojili ma do ich práce - moja mama ako archeologička robila výskumy po celej Bratislave a ja som u nej alebo u jej kolegov brigádovala, pomáhala som aj otcovi na ambasáde v Ríme, kde pracoval, keď som bola na strednej škole. Snažili sa ma motivovať buď vlastnou prácou alebo ma povzbudzovali v mojich záujmoch. Zvlášť pre dievčatá je podpora rodiny veľmi dôležitá. Tie, ktoré by sa chceli venovať vede a technike, potrebujú mať okolo seba ľudí, ktorí im umožnia, aby sa rozvíjali vo smeroch, čo ich bavia.”

Ako ste zvládli situácie, keď ste sa ocitli ako jediné dievča a žena v chlapčenskom, či mužskom kolektíve?

Bolo to veľmi náročné, lebo som stále musela dokazovať mojim kolegom, hlavne nadriadeným a profesorom, že som nielen taká dobrá ako moji mužskí kolegovia, ale že som lepšia. Ak som nevynikala medzi mužskými kolegami, tak ma nebrali vážne a niekedy sa až posmievali mojím ambíciám a plánom do budúcnosti. Stále sa mi stáva, že počujem sexistické vtipy a nepríjemné narážky, čo je veľmi nepríjemné, ale mení sa to vďaka tomu, že pribúda dievčat a žien v týchto odboroch. Zároveň pribúda a j mužov, ktorí sa vedia správať voči ženám a chcú spoločným úsilím vytvoriť lepšie prostredie pre ďalšie ženy. Ja som sa nenechala odradiť a nenechala som tie narážky a vtipy, aby ma urazili a odbili od toho, čomu som sa chcela venovať. Nie vždy to bolo ľahké, som citlivá osoba, veľakrát sa ma tie veci dotkli, bola som smutná, ako sa ku mne ľudia správali, ale nenechala som, aby ma to ovplyvnilo. Našťastie, ľudia vo mňa verili a postupne som začala v seba veriť aj ja, že to dokážem, aj keď nemám vždy podporu svojho okolia.”

Pomáhajú ženy ďalším ženám dostať sa do mužských oblasti a prekonať potrebné 30-percentné zastúpenie, aby sa mohli veci meniť?

"Žien bolo spočiatku tak málo vo vede a technike, že si boli navzájom konkurenciou a museli sa symbolicky medzi sebou pobiť o tých pár pracovných miest či štipendií pre ženy. Našťastie sa to zmenilo, lebo si ženy pomáhali a sektory si uvedomili, že mať viac žien im prospieva. Ženy pomáhajú ženám dostať sa do mužských oblastí a prekonať problémy a podporiť sa navzájom. Pomáhajú aj mužskí kolegovia, ktorí si všimli potenciál žien.”

Ste hosťujúca profesorka na International Space University, kde sa zvýšil počet študentiek aj profesoriek. Ako sa to podarilo?

"Na International Space University sa to robilo dvoma smermi. Na jednej strane sme chceli povzbudiť ženy, aby sa viac hlásili na pozíciu profesoriek a do študentských programov, čo sa podarilo tým, že sa zmenili podmienky - zaviedli sa zásady boja proti diskriminácii, či obťažovaniu. Zároveň sa museli zmeniť veci vo vedení, ktoré bolo konzervatívne a bolo tam veľmi málo žien. Keď zapojili viac žien, začali sa veci meniť k lepšiemu. Čím viac žien ste videli v pozíciách, tým viac žien sa hlásilo, lebo ak tam vidíte len mužov, tak to prostredie ženy neláka a nevidia sa vo vyšších pozíciách, nevedia sa s tým stotožniť. Čím viac profesoriek pribúdalo, tým to oslovovalo viac žien a študentiek. Efekt snehovej gule sa prejavil.”

Michaela Musilová.  Foto - facebook MM

Čo odrádza dievčatá alebo ženy študovať a pracovať v technických či vedeckých odvetviach?

"Z mojej skúsenosti to, čo najviac odrádza dievčatá a ženy študovať a pracovať v technických a vedeckých odvetviach, sú pracovné podmienky. Veľakrát nie sú nastavené tak, aby tam nebola diskriminácia, obťažovanie a ženy sa mohli cítiť bezpečne, že ich nevyhodia z práce, keď napríklad pôjdu na materskú. V zahraničí také podmienky ako na Slovensku nie sú, takže, ak žena chce mať mať súkromný život, tak je za to odsúdená a zhoršia sa jej dramaticky pracovné podmienky, až po výpoveď. Aj preto je vo vesmírnom sektore strašne málo žien, pretože je takmer nemožné mať rodinu popri práci. Druhá vec, ktorá odrádza, sú spoločenské predsudky, v ktorých od malička naznačujeme, že ženy tam nepatria a nemajú na to mozgy. Začína sa to tým, že dievčatám od malička dávajú bábiky, kým chlapcom legá, rakety a hračky, ktoré podľa mňa inšpirujú ku kreativite. Príliš zdôrazňujú spoločenské normy typu, že žena patrí do kuchyne a má sa starať o deti a rodinu a nemá robiť technickejšie veci. Ak mi ako spoločnosť nezačneme meniť spôsob, akým deťom a mladým generáciám predstavujeme tieto odbory, tak budú vyrastať v predsudkoch, ktoré limitujú hlavne dievčatá."

Ako vnímate platové rozdiely v mzdách mužov a žien? Stretli ste sa s tým vo vašej profesii?

"Stále sú veľké platové rozdiely medzi ženami a mužmi, hlavne v mojej oblasti vedy, techniky a vesmíru. Na Slovensku platia na univerzitách tabuľkové platy, ale v zahraničí takéto veci neexistujú. Plat máte podľa toho, ako si ho vie osoba vyjednať. Muži sú lepší vo vyjednávaní, vedia sa lepšie predať a majú vyššiu sebadôveru. Ženy majú menšiu sebadôveru, sú skromnejšie, je pre nás nepríjemné viesť rozhovory o plate, čím robíme zle sami sebe. Je to ale dané aj neochotou nadriadených, ktorí nechcú dať rovnakú mzdu mužovi i žene, čo vytvára priepasť medzi mzdami žien a mužov. Muži držia lepšie pozície a aj platy mužom - živia predsudky, že ženy sú menej hodnotné. Sama som donedávna pracovala vo vysokej pozícii a môj mužský kolega zarábal trikrát toľko ako ja. Keď som sa to dozvedela, odišla som, pretože to bolo strašne neférové. Je to ešte veľký problém, v zahraničí určite."

Prečo je podľa Vás potrebné podporovať dievčatá, aby študovali a neskôr sa venovali vede alebo technickým smerom?

"Odpoveď je jednoduchá: dievčatá na to majú, aby sa presadili vo vede a technických smeroch a ak ich nevieme podporiť, aby sa týmto odborom venovali, tak strácame skvelé mozgy, skvelých ľudí."

Aký prínos je to pre spoločnosť?

"Prínos pre spoločnosť je obrovský, ak môžeme mať viac ľudí, či sú to ženy alebo muži, ktorí nám môžu zlepšovať podmienky vo vede a technike a vymýšľať nové veci a robiť objavy, tak to obrovským spôsobom obohatí spoločnosť, lebo zrazu máme viac ľudí zapojených do týchto odborov. Keď sa tomu venujú aj ženy a dievčatá, tak je to dvakrát toľko ľudí, ktorí sa venujú týmto odborom a naša spoločnosť môže zbohatnúť z ich vedomostí a vynálezov."