BRATISLAVA. Osláviť materstvo a aspoň na jeden deň v roku aj povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti - to je posolstvo kampane Míľa pre mamu. Koná sa vždy v druhú májovú sobotu, pred Dňom matiek, ten pripadá na druhú májovú nedeľu. Tento rok sa Míľa pre mamu uskutoční dnes, Deň matiek pripadá na zajtra 12. mája.   

 

Únia materských centier a Míľa pre mamu

Únia materských centier (ÚMC) pri príležitosti Dňa matiek pripravuje podujatie Míľa pre mamu. Cieľom je v rovnaký deň, v rovnaký čas a na mnohých miestach Slovenska i v zahraničí osláviť materstvo a prejaviť úctu aj vďaku všetkým matkám na svete, informoval web Materské centrá. Okrem Míle pre mamu možno vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám možno aj iným spôsobom, napríklad darovaním kytice, darčeka, návštevou, pozornosťou či spomienkou.

Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň matiek 250 rokov pred narodením Krista. Išlo o slávnosti na počesť božstva Rhey - matky všetkých božstiev. Trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18. marca. Nemali však charakter verejných osláv materstva, boli skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu.

V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo veľa detí celý deň od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas veľkonočného pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať "Nedeľou matiek".

 

 

Deň matiek sma začali oslavovať po roku 1989

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus žien spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Thomas Woodrow Wilson (1856 - 1924), 28. prezident USA, podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj vo väčšine krajín sveta.

Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. V Latinskej Amerike sa oslavuje o niekoľko dní neskôr, v Rumunsku i Španielsku prvú nedeľu v máji, v Poľsku 26. mája, v Argentíne napríklad v tretiu nedeľu v októbri, v Ruskej federácii v poslednú novembrovú nedeľu.

Na európsku pôdu sa sviatok dostal prostredníctvom Švajčiarok v roku 1917. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989. Krajiny bývalého socialistického zriadenia oslavovali skôr Medzinárodný deň žien pripadajúci na 8. marca. Deň otcov sa slávi v tretiu júnovú nedeľu.