ŠTRASBURG. Funkcie komisára Rady Európy (RE) pre ľudské práva sa v utorok prvýkrát ujala žena - Dunja Mijatovičová z Bosny a Hercegoviny. Bosniačka Mijatovičová (53) pôsobila v rokoch 2010-17 ako predstaviteľka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre slobodu médií. Vo funkcii komisárky RE nahradí Lotyša Nilsa Muižnieksa, ktorý tento úrad zastával od apríla 2012.

 

Potrebujeme ich uviesť do praxe

Vo svojom vyhlásení vydanom pri príležitosti nástupu do funkcie Mijatovičová uviedla, že má v úmysle pokračovať v práci svojich predchodcov a zachovať schopnosť tejto inštitúcie rýchlo reagovať a efektívne chrániť ľudské práva. "Som presvedčená, že ľudské práva majú univerzálny charakter a žiadna krajina nemôže byť mimo kontroly," dodala vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter. Uviedla, že jej vízia je prostá: "Jedným slovom je to aplikácia." Vysvetlila, že normy, uznesenia, dohody sú len návodom, "potrebujeme politickú vôľu, aby sme zabezpečili ich uplatňovanie". Dodala pritom, že aplikácia dohôd nie je len vecou vlád, "musíme zapojiť spoločnosť ako celok a všetko zahrnúť do dialógu o ľudských právach". 

Očakáva preto v tejto oblasti spoluprácu nielen s vládami, štátnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami, ale aj s aktivistami za ľudské práva, novinármi či mimovládnymi organizáciami. Funkciu komisára RE pre ľudské práva zriadili v roku 1999. Jeho hlavnou úlohou je dohliadať na uplatňovanie ľudských práv a demokratických princípov v 47 členských štátoch RE. Mandát komisára RE pre ľudské práva je šesťročný.

 

 

Získala viacero cien

Prvým komisárom RE pre ľudské práva bol Álvaro Gil-Robles zo Španielska, po ktorom funkciu prebrali švédsky diplomat Thomas Hammarberg (2006-12) a spomínaný Nils Muižnieks (2012-18). Mijatovičová v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka vysielania v Regulačnej agentúre pre komunikácie Bosny a Hercegoviny (RAK) a predsedníčka Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA). Predsedala tiež Expertnej skupine RE pre slobodu prejavu a informácie v krízových obdobiach. Za svoju prácu v oblasti ľudských práv získala viacero ocenení.