Až 62 percent ľudí na východnom Slovensku potvrdzuje, že dochádza k platovým rozdielom medzi ženami a mužmi na tej istej pracovnej pozícii, ale až 82 percent východniarov a východniarok tomu nevenuje pozornosť. Kvalitatívna analýza agentúry 2muse ukázala nezáujem, pasivitu, rezignáciu, či neznalosť, čo s tým robiť.

Prieskum na Equal Pay Day v Košiciach 

Na Slovensku sú dnes rozdiely v platoch mužov a žien 18,8 percenta, čo znamená, že ženy pracujú o dva mesiace dlhšie, aby za rok zarobili toľko, čo muži. Priemer v krajinách Európskej únie je 13 percent, čo Slovensko radí až na 25. miesto z 36 európskych krajín.

“Na východe Slovenska je viac menších obcí, viac menších firiem a živnostníkov. Je tam menšie uvedomenie si problému rovného odmeňovania, ešte menej o tom ľudia rozprávajú alebo si to uvedomujú a tým pádom to aj menej otvárajú so zamestnávateľmi. Predsudky a rodové stereotypy sú mierne silnejšie ako na západe krajiny, viac platí, že muž má zarábať a žena sa starať o deti a domácnosť,” hovorí Michal Višinský z agentúry 2muse, ktorá prieskum zverejnila na konferencii Equal Pay Day v utorok v Košiciach.

Ženy problém neriešia so zamestnávateľmi a boja sa požiadať o zvýšenie platu. Kým na západe krajiny má strach požiadať o vyšší plat 30 percent žien, na východe je to 34 percent žien. Oproti tomu sa bojí žiadať o zvýšenie platu 18 percent mužov na západe a 23 percent mužov na východe.

Foto - autorka

“Neprekvapuje ma to, pretože ženy sú veľmi sebakritické a nemajú odvahu vypýtať si vyšší plat. Muži to vždy skúsia, ženy sa odhodlajú, až keď to vedia vyargumentovať. Na východe je navyše menej príležitostí a stále je tu silné historické nastavenie, aké je postavenie žien,” hovorí pre Ženy v meste Lenka Smreková, finančná riaditeľka Teplárenského holdingu, ktorý sa snaží do energetiky dostať viac žien.

Smernica EÚ o transparentnom odmeňovaní

Zmierniť platové rozdiely medzi ženami a mužmi má pomôcť smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorá chce bojovať proti diskriminácii v odmeňovaní. Smernica, ktorá by mala začať platiť od júna 2026, sa bude týkať veľkých firiem so 100 a s 250 zamestnancami.

Podľa advokátky Jany Peschlovej majú už dnes korporáty vlastné interné politiky a opatrenia na rodovú rovnosť, aby prilákali zamestnancov a zamestnankyne.

Téma, s ktorou ešte nepracujú, je nastaviť prácu rovnakej hodnoty  - tedy zladiť pracovné pozície z pohľadu platov. Zamestnávatelia budú mať povinnosť informovať ľudí, aký je priemerný plat na ich pozícii. “Vo Veľkej Británii sú to napríklad pozície - letuška a letový technik alebo pokladníčka a pracovník skladu,” hovorí Peschlová.

Podpisy pod Equal Pay iniciatívu sa zbierali aj v Košiciach. Foto - akcnezeny

Najväčší prínos smernice je podľa nej v tom, že zamestnanci a zamestnankyne získajú informácie, ktoré dnes nemajú. S nimi sa môžu obrátiť na zamestnávateľa, inšpektorát práce alebo súd a žiadať adekvátny plat. Dôkazné bremeno, ktoré doteraz znášal zamestnanec alebo zamestnankyňa, bude na zamestnávateľovi. Musí preukázať, že neporušil pravidlá EÚ o rovnakej odmene a transparentnosti odmeňovania.

Kritické reakcie na smernicu

Niektoré reakcie na európsku smernicu sú kritické, najčastejšie sa spomína ďalšia povinnosť a administratívna záťaž pre firmy. “Viem si predstaviť, že jedným z protiargumentov bude nárast administratívnych povinností zo strany zamestnávateľa. Ale prínosy z toho, aby ľudia transparentne vedeli, na základe čoho sú odmeňovaní, akým spôsobom sú odmeňovaní a hlavne, čo majú robiť preto, aby boli lepšie odmeňovaní, prínosy z férového odmeňovania sú vyššie ako náklady spojené s administratívou,” povedal pre Ženy v meste štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš s tým, že to osobitne platí v krajine, kde zamestnávatelia označujú za najväčší problém nedostatok pracovníkov.

Ministerstvo pripravuje k smernici pracovnú komisiu, v ktorej budu aj zamestnávatelia.

Obchodný reťazec Tesco, kde pracuje 74 percent žien, začal transparentnosť v odmeňovaní riešiť pred 3 rokmi, keď boli platové rozdiely 18,5 percenta. Za 3 roky klesol rozdiel v odmeňovaní v spoločnosti o 3,4 percenta. Podľa prezentácie Renáty Vozárovej to bol potrebný, ale nie jednoduchý proces, ktorý trval dva roky.

Rozdiely v odmeňovaní dlhodobo znižujú kvalitu život žien a po celý aktívny život sa zvyšujú. Ak sú rozdiely v platoch v EÚ na úrovni 13 percent, tak rozdiely v dôchodkoch sú už na úrovni 30 percent (údaje z roku 2018). Zvyšuje sa tak riziko, že ženy budú vystavené chudobe, hoci často disponujú vyššou kvalifikáciou a aktívne po celý život pracujú.

Po konferenciách Equal Pay Day v Bratislave a v Košiciach zavíta tento formát aj do Žiliny - už 23.4. 2024. 

(Portál Ženy v meste je mediálnym partnerom konferencie Euqal Pay Day Slovensko)