Pre 38 percent ľudí na Slovensku nie sú platové rozdiely medzi mužmi a ženami témou, ktorú by riešili. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse z augusta 2023, “Nevedia sa k tejto téme vyjadriť, vôbec sa ňou nezaoberajú,” vysvetlila pre Ženy v meste Patrícia Kollár, ktorá prieskum pre konferenciu Equal Pay Day na Slovensku viedla.

Platové rozdiely na Slovensku 18,4 percenta

Na Slovensku je pritom aktuálny rozdiel v mzdách mužov a žien 18,4 percent, čím sme sa v rámci Európy dostali na 25. miesto z celkových 36 krajín, kde je priemer 13 percent. To znamená, že ženy musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby dosiahli rovnakú ročnú odmenu ako muži.

V prieskume až 75 percent opýtaných súhlasilo s tvrdením, že ženy dostávajú za hodninu práce menej peňazí ako muži. Hoci platové rozdiely podľa nich nie sú v poriadku, pretrvávajú podľa nich historicky a nie všetci to považujú za problém.

„Z celého prieskumu, ktorý sme realizovali na reprezentatívnej vzorke Slovenska, sa ukazuje, že ženy majú menšiu mzdu, než ich mužskí kolegovia. S týmto sa stotožňuje takmer tretina populácie.” hovorí Patrícia Kollár z agentúry 2muse na tlačovej konferencii, kde výsledky prieskumy predstavila.

Prieskum potvrdil, že ľudia stále veria v tradičné rodové úlohy: 20 percent ľudí hovorí, že najdôležitejšia úloha muža je zarábať peniaze, 13 percent opýtaných označilo za najdôležitejšiu úlohu ženy starať sa o rodinu. Prieskum ukázal, že 22 percent Slovákov si myslí, že muži a ženy sú na tej istej pracovnej pozícii ohodnotení rovnakou mzdou.

Materská u žien prispieva k nerovnosti platov 

Napriek tomu, že za najdôležitejšiu úlohu ženy sa vo všeobecnosti vníma materstvo, je to zároveň veľká prekážka pri hľadaní práce a rovnakej odmene, akú dostávajú muži. V prieskume 33 percent ľudí uviedlo, že ženy si ťažšie hľadajú prácu, pretože zamestnávateľ kalkuluje s potencionálnou materskou. O nedostatočnej podpore po návrate z materskej hovorí 19 percent opýtaných a 19 percent si myslí, že materská dovolenka prispieva k nerovnosti v odmeňovaní.

Prieskum agentúry 2muse o platových rozdieloch predstavila Patrícia Kollár.  Foto - Equal Pay Day

Marcela Krajčová sa tento rok vrátila do firmy po 4 rokoch na materskej a zažila si prístup firmy na vlastnej koži. Po návrate sa vrátila na pozíciu manažérky People & Culture Philip Morris Slovensko. Philip Morris Slovakia je prvou firmou na Slovensku, ktorá získala prestížnu certifikáciu rovnosti EQUAL-SALARY. Táto certifikácia sa udeľuje ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania a rovnocenných príležitostí mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.

Philip Morris Slovensko dorovnáva platy ženám po materskej

Firma však ide ešte ďalej. “My ženám, ktoré boli na materskej, dorovnávame platy za tú dobu, čo sa starali o deti, čo je krok, ktorý ocenili nielen ženy, ale aj muži,” povedala pre Ženy v meste Marcela Krajčová. Práve materské a rodičovské povinnosti spôsobujú u žien najväčšie rozdiely v platoch, ktoré podľa prieskumov do dôchodku už nedobehnú.

Rozdiely vznikajú aj tým, že sa ženy nevrátia na predchádzajúce pozície, aby zvládli prácu i starostlivosť o deti. Philip Morris Slovensko, kde pracuje 48 percent žien, ich podporuje počas aj po skončení materskej, keď ponúka adaptačné programy a podporu kolegov. “Tento rok sa z materskej vrátili 4 ženy, vrátane mňa, z toho 3 na rovnakú pozíciu a štvrtá na veľmi podobnú, Máme takmer 100-percentnú úspešnosť návratu žien na rovnakú pozíciu po materskej,” potvrdila Krajčová.

IT manažérky si vypýtajú viac

Platové rozdiely riešia firmy bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo štátne. Jitka Adámková, riaditeľka pre ľudské zdroje spoločností T-Mobile a Slovak Telekom, uviedla, že momentálne vypracovávajú analýzu, na základe ktorej chcú odstrániť rozdiely v platoch aj medzi Slovenskom a Českom, ale aj medzi ženami a mužmi.

“My posledné dva roky robíme analýzu všetkých pozícií, aby sme mali správny základ na porovnávanie medzi sebou aj na porovnávanie s trhom. Do konca novembra budem mať k dispozícii analýzy, ale môj odhad je, že tí, ktorí nastupujú podľa nového systému, teda posledné dva roky, budú v poriadku. V období predtým očakávame platové rozdiely, ktoré chceme v rámci rozpočtu 2024 dorovnať,” hovorí za spoločnosť so 7000 zamestnancami, kde tvoria ženy 35 percent.

Firma má aj pozitívne príklady. “IT manažérky u nás niekedy zarábajú viac ako muži, pretože ich je veľmi málo a sú si vedomé svojej ceny na trhu práce,” dodala Adámková pre Ženy v meste.

Štátna firma vníma viac senioritu

Dana Miňová, CHRO, členka výkonného manažmentu v MH Teplárenský holding potvrdila, že platové rozdiely intenzívne riešia aj oni, hoci sú štátna firma.

“Zúčastňujeme sa pravidelne prieskumov odmeňovania a hoci sme štátna firma, riešime nastavenie platov v porovnaní s pracovným trhom i naším sektorom veľmi zodpovedne," uviedla s tým, že prioritne nezohľadňujú rozdiely v mzdách mužov a žien. "Keďže sme v energetike, čo je konzervatívny a typicky mužský biznis, pozeráme sa na stratégiu odmeňovania cez prizmu transparentnosti a spravodlivosti. Kľúčovo zohľadňujeme výkonnosť, profesionalitu a senioritu,” uviedla.

Vo firme pracuje 17 percent žien, pričom 16 percent je na manažérskych pozíciách. “V rámci nášho pravidelného oceňovania zamestnancov a zamestnankýň bolo ocenených až 29 percent žien,” dodala Dana Miňová.

Diskusia o platových rozdieloch s manažérkami firiem - (zľava ) Jitka Adámková, Marcela Krajčová, Dana Miňová a Veronika Čabi.  Foto - Equal Pay Day. 

Rozdiely v platoch robia odmeny

Veronika Čabi, hlavná štátna radkyňa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzuje, že legislatíva na Slovensku je nastavená tak, aby k rozdielom v platoch medzi mužmi a ženami nedochádzalo, keďže u nás platí antidiskriminačný zákon, zákonník práce a zákon o štátnej službe.

“Čo nám vyplýva z prieskumov je, že základná zložka mzdy nie je rozdielna, ale líši sa to v odmenách a osobných príplatkoch. Osobitná zložka mzdy je aj prax - tam to je nediskriminačné, ale pri osobných príplatkoch a odmenách je veľmi ťažko zistiť, prečo vznikajú. Nielen v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore sa ukazuje, že najväčší mzdových rozdiel je v odmenách a osobných príplatkoch,” upresnila.

Platovými rozdielmi medzi ženami a mužmi sa bude pri príležitosti oslavy dňa rovného odmeňovania prvýkrát na Slovensku venovať konferencia s názvom Equal pay day. Uskutoční sa už 10. novembra.

Na konferencii predstaví agentúra 2muse komplexné výsledky svojho prieskumu. Vystúpi tiež množstvo inšpiratívnych osobností s rôznym zameraním. Lístky na konferenciu si už môžete zakúpiť na stránke Equal Pay Day.

(Ženy v meste sú mediálnym partnerom konferencie Equal Pay Day)