Ženy najviac štve, že na pracovisku pociťujú dešpekt od nadriadeného či nadriadenej. Ukázala to naša pocitová mapa, s ktorou Ženy v meste oslovili účastníčky prvej konferencie Equal Pay Day 2023. Tá bola v piatok v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.

Na otázku o dešpekte odpovedalo 9 žien, ale všetky použili červenú farbu - to znamená, že ich ten problém hnevá najviac.

Pocitová mapa pre ženy

Pocitová mapa mala 7 otázok, na ktoré sme dostali 94 odpovedí od žien, ktoré sa mali chuť zapojiť a pristavili sa pri našom stánku. Odpovedali len na tie otázky, v ktorých sa našli, ktoré riešia a pociťujú ako problém. Vyjadriť mohli tri emócie: problém ich veľmi hnevá, mierne hnevá alebo len trochu hnevá.

Na otázky odpovedali väčšinou mladé ženy, čo sa mohlo odraziť na výsledku.

Najviac žien - 20 - zažilo na pracovisku nevhodné poznámky alebo sexuálne obťažovanie. Z 20 žien 11 odpovedalo, že ich tento problém hnevá veľmi,  7 to hnevá mierne a 2 trochu.

Veľa žien zase zažilo situáciu, keď sa správali asertívne a dravo a boli za to označené ako hysterky alebo inak urážlivo. Z 19 žien to 10 hnevalo veľmi a 9 žien mierne. Odpoveď, že ich to hnevá trochu, nebola.

Materská dovolenka a povýšenie v práci

Najviac zmierlivých odpovedí sme dostali na otázku, či majú ženy pocit, že ich materská dovolenka znevýhodnila na trhu práce. Z 18 žien polovica, teda 9 žien, odpovedalo, že ich tento problém hnevá veľmi, 4 mierne a 5 to hnevá trochu. Materská dovolenka je pritom jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa zväčšujú platové rozdiely medzi ženami a mužmi.

Z výpovedí žien však vyplynulo, že to je problém, o ktorom sa viac hovorí a rieši sa aj v rámci firiem.

Až 14 žien hnevá, že v práci vykonávajú veľa neplatenej práce alebo nadpráce. Šesť z nich to hnevá veľmi, šesť to hnevá mierne a 2 to trápi trochu.

Osem žien, ktoré reagovalo na našu pocitovú mapu, hnevá, že ich pohlavie limituje pri povýšení. Tri ženy to hnevá veľmi, tri mierne a 2 to hnevá trochu.

Hoci sme pocitovú mapu priniesli na konferenciu Equal Pay Day 2023, ktorá prvýkrát riešila platové rozdiely medzi mužmi a ženami, otázka, či sa ženy cítia byť v práci adekvátne ohodnotené, ich oslovila najmenej: získali sme 6 odpovedí, z toho dve ženy označili, že ich tento problém hnevá veľmi a 4 len mierne.

(Portál Ženy v meste je mediálnym partnerom konferencie Euqal Pay Day)