BRUSEL. Občianskych iniciatív sa objavilo niekoľko. Ľudia vo viacerých európskych krajinách kritizovali marcové a októbrové striedanie letného a zimného času. Žiadna z početných vedeckých štúdií nedospela k definitívnym záverom, poukázali však na negatívne účinky striedania času na ľudské zdravie, uvádza vo vyhlásení Európsky parlament.

 

Jednotný čas musí ostať v celej Únii

Poslanci preto pomerom hlasov 384 (za): 153 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania) vyzvali Európsku komisiu, aby dôkladne prehodnotila znenie smernice o úprave letného času a v prípade potreby predložila návrh na jej revíziu.

Parlament však zároveň zdôraznil, že Únia si musí zachovať jednotný časový režim. Rozhodnutie o zrušení či zachovaní striedania letného a zimného času sa teda musí podľa poslancov vzťahovať na všetky členské štáty EÚ.

 Jarnú a jesennú zmenu času v EÚ aktuálne zosúlaďuje smernica o úprave letného času z roku 2001. Smernica stanovuje deň a čas, kedy sa začína a končí obdobie letného času v celej Únii. Cieľom harmonizácie bolo zefektívniť fungovanie vnútorného trhu EÚ. 

 

Ilustračné foto - pexels.com

 

Naši europoslanci sú za zrušenie

„Som za zrušenie striedania času. Nielenže sa nepotvrdili ekonomické benefity posúvania ručičiek, mnohé štúdie hovoria o negatívnom dopadne na zdravie. Verím, že sa Komisia bude návrhom v blízkej budúcnosti zaoberať a spoločne s Radou konečne vyriešia tento problém,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

„Podporujem zrušenie striedania letného a stredoeurópskeho času. Vedecký výskum deviatich univerzít poukazuje na to, že až 20% obyvateľov trpí zdravotnými problémami v priebehu striedania času. Rovnako je tu jasná vôľa občanov EÚ, ktorí si želajú mať jeden čas. Preto podporujem predložený návrh na zrušenie,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

 „Dúfam, že nezmyselné striedanie letného a zimného času sa už čoskoro stane minulosťou. Dnes to už nikomu neprospieva ani neprináša úspory, ale naopak škodí to zdraviu ľudí a dokonca aj celej ekonomike,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Úspora energie plynúca zo striedania času je dnes už len symbolická. Naopak, okrem ľudského zdravia škodí napríklad sektoru dopravy. Správu som podporil, keďže striedanie času považujem skôr za historický prežitok obťažujúci spoločnosť. Preferoval by som zavedenie celoročného letného času,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).