BRUSEL, ŠTRASBURG. Európska únia vyslala silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov Únie, aby ratifikovali Istanbulský dohovor, keď sama tento dohovor podpísala.  EÚ svojím podpisom uznala význam Istanbulského dohovoru ako tvorcu globálnych noriem v tejto oblasti.

Istanbulský dohovor, prijatý v roku 2011, je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Dohovor vníma násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv, pričom osobitné opatrenia tohto dokumentu sú zamerané na zabránenie násiliu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov.

 

 

Ratifikovalo 23 krajín

Dohodu za Európsku komisiu podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ podpis pridal stály predstaviteľ Malty pri Rade Európy Joseph Filletti. Svedkom podpisovej ceremónie bol generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland.

Dohovor doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ - Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Malty, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska. Ostatných 14 členských štátov Únie vrátane Slovenska dohovor podpísalo, ale zatiaľ neratifikovalo.

Podpis EÚ je prvý krok smerom k pristúpeniu k Istanbulskému dohovoru. EÚ má výlučnú právomoc prijať záväzky stanovené v Istanbulskom dohovore vo vzťahu k vlastným inštitúciám a administratíve.

 

 

Brutálna forma diskriminácie

Rada Európy pri tejto príležitosti pripomenula, že násilie voči ženám je brutálna forma diskriminácie, ku ktorej dochádza v každej z krajín EÚ. Z najnovších údajov RE vyplýva: jedna z troch žien v EÚ je od veku 15 rokov obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia; jedna z 20 žien bola znásilnená; viac ako polovica (55 percent) žien zažila sexuálne obťažovanie; jedna z troch žien zažila psychologické zneužívanie zo strany partnera a jedna z troch žien zažila v detstve fyzické alebo sexuálne násilie zo strany dospelých.

.

Prečítajte si aj Žiadne minisukne ani alkohol, aby ste náhodou neprovokovali