BRUSEL, ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu odsúdili pretrvávajúcu diskrimináciu a násilie páchané na ženách, porušovanie princípov právneho štátu a nárast nenávistných prejavov v členských štátoch EÚ.

 

Schváliť Istanbulský dohovor 

Za nelegislatívne uznesenie hodnotiace stav základných práv v EÚ v roku 2017 hlasovalo 390 poslancov, 153 bolo proti a 63 sa zdržalo  hlasovania. Poslanci v ňom vyzvali inštitúcie EÚ, aby dôslednejšie posudzovali rešpektovanie princípov právneho štátu v jednotlivých krajinách Únie. Odsúdili tiež obmedzovanie slobody prejavu a porušovanie základných práv migrantov a žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch EÚ.

Uznesenie odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a nabáda členské štáty, ktoré dosiaľ nepristúpili k tzv. Istanbulskému dohovoru, aby tak čo najskôr urobili. Poslanci podporili demonštrácie z roku 2017 proti zhoršujúcej sa situácii v oblasti práv týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj rozsiahlu medializáciu prípadov sexuálneho obťažovania.

EP dôrazne odsúdil kroky vlád niektorých členských štátov zamerané na oslabenie deľby moci a nezávislosti súdnictva v ich krajinách a kritizoval neschopnosť inštitúcií Únie zastaviť pretrvávajúce porušovanie hodnôt EÚ. Poslanci v tejto súvislosti požadujú pravidelné, nestranné a na objektívnych kritériách založené hodnotenie dodržiavania princípov právneho štátu, ktoré by sa vykonávalo vo všetkých krajinách EÚ.

 

 

Podpora novinárov a novinárok

Uznesenie EP kritizuje aj narastajúce obmedzovanie slobody prejavu a zhromažďovania sa v EÚ a zdôrazňuje, že aktivity informátorov, ktorí oznamujú nekalú a protiprávnu činnosť, sú kľúčovým prvkom investigatívnej žurnalistiky a slobody médií. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie ohľadom rizík, hrozieb a nátlaku, ktorým čelia novinári v členských štátoch EÚ.

V neposlednom rade europarlament kritizoval zľahčovanie nenávistných prejavov a dôrazne odsúdil vzostup krajne pravicových hnutí. Poslanci zdôraznili potrebu bojovať proti rozširujúcemu sa antisemitizmu, islamofóbii a pretrvávajúcej diskriminácii a stigmatizovaniu lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) v EÚ. Podľa vyjadrenia poslancov ani v roku 2017 nedošlo k výraznému zlepšeniu v oblasti integrácie a rešpektovania základných práv Rómov.

Stredajšie uznesenie EP vyzýva Radu EÚ, aby prestala blokovať reformu dublinského nariadenia, a nabáda vnútroštátne orgány, aby uľahčili udeľovanie humanitárnych víz osobám uchádzajúcim sa o medzinárodnú ochranu. Schválený text si všíma porušovanie práv migrantov a žiadateľov o azyl, ku ktorým dochádza v niektorých členských štátoch, napríklad zámerným blokovaním účinného prístupu k azylovému konaniu či neposkytnutím jasných informácií o opravných prostriedkoch po vydaní rozhodnutia o návrate.