Príbeh umenia približuje na takmer 700 stranách fascinujúci a tajomný jazyk umenia i obrazu. Gombrich začína od prehistorických a primitívnych národov a predkolumbovskej Ameriky až po súčasnosť. Objasňuje jednotlivé techniky, berie nás na exkurziu do sveta výtvarnej harmónie, ukazuje podoby svetla a farieb v umení, a venuje sa aj predstavivosti, či vidinám v umení.

„Moje prerozprávanie príbehu umenia jednoduchým jazykom by malo čitateľovi umožniť, aby spoznal všetky súvislosti, a pomôcť mu súvislosti pochopiť ani nie tak prostredníctvom uchvacujúcich opisov diel ako poskytnutím niekoľkých rád naznačujúcich pravdepodobné zámery umelcov,“ vysvetľuje Gombrich.

Viac na
www.luxusnakniznica.sk.

 

Foto - Ikar

 

Bestseller o umení

Táto jedinečná publikácia, z ktorej sa na svete predalo viac ako 8 miliónov výtlačkov, už desaťročia zostáva bezkonkurenčným úvodom do dejín umenia. Vzdeláva a zároveň prináša radosť.

Čitatelia všetkých vekových kategórií a vzdelanostnej úrovne na celom svete našli v profesorovi Gombrichovi skvelého rozprávača, ktorý niekoľkými slovami dokáže vysvetliť celkovú atmosféru daného historického obdobia. Vo svojich textoch sa spája poznanie a múdrosť s jedinečným darom priamo pretlmočiť hlbokú lásku k výtvarnému umeniu.

Najúspešnejšia kniha o umení na svete už vyše 60 rokov ponúka základnú orientáciu v dejinách umenia od najranejších jaskynných malieb až po súčasnú experimentálnu tvorbu. Profesor Gombrich vytvoril ľahko pochopiteľný poriadok v množstve mien, období, slohov či štýlov. Príbeh umenia je neuveriteľne komplexná publikácia obsahuje čiernobiele aj farebné reprodukcie a rozkladacie obrazové prílohy.

.

Prečítajte si aj Banášová, Lasicová a Porubjaková spomínali na detstvo