Po májovom referende o povolení potratov čaká Írsko ďalšie kľúčové hlasovanie. Rozhodovať sa bude o dvoch článkoch ústavy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť „ženy v domácnosti“. Hlasovať by sa malo v novembri.  

 

Žena v domácnosti nemá pracovať

Súčasná írska ústava obsahuje článok, podľa ktorého je „žena v domácnosti prínosom, bez ktorého nie je možné dosiahnuť obecné blaho“.  Štát má preto povinnosť zabezpečiť, aby „ženy nemuseli pre ekonomickú núdzu ísť do práce, a tým zanedbávali povinnosti doma“.

Vláda chce tieto zastarané odstavce zrušiť.

„Viac než 80 rokov od prijatia ústavy je jasné, že článok 41.2. už v ústave nemá miesto,“ povedal minister spravodlivosti Charlie Flanagan. Ústava z roku 1937 podľa neho podkopáva cieľ vlády dosiahnuť skutočnú genderovú rovnosť.

 

 

Konzervatívne Írsko sa mení 

Flanagan dodal, že referendum nemá spochybniť ženy, ktorí sú v domácnosti z vlastného rozhodnutia. „Muži i ženy by mali mať možnosť žiť život, ktorý si zvolia,“ povedal.

Druhým článkom, o ktorom sa má rozhodovať je zrušenie trestu za rúhanie. "Odstránením tohto opatrenia z našej ústavy môžeme vyslať silný odkaz svetu, že zákony proti rúhaniu neodzrkadľujú írske hodnoty, ako aj to, že neveríme v opodstatnenosť takejto legislatívy," zakončil Flanagan.

Je to ďalší krok, ktorý ukazuje ako sa jedna z najkonzervatívnejších krajín Európy mení. Katolícke Írsko pred troma rokmi v referende schválilo 62 percentami uzákonenie manželstva homosexuálov. Tento rok v máji sa 66,4 percenta Íriek a Írov vyslovilo pre zrušenie zákazu potratov