Každý môže urobiť niečo proti násiliu na ženách a dievčatách. Môže podporiť finančne či materiálne feministické organizácie a bezpečné ženské domy, ktoré pomáhajú ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, informovať sa viac o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách a deťoch či zdieľať informácie o rodových stereotypoch.

Uviedla to Viera Böttcher, organizátorka kampane a manažérka publicity národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie v deň, keď sa začína kampaň Zastavme násilie na ženách 2022.

Zastavme násilie na ženách: Tri obete  

„Potrebu konať aktívnejšie na ochranu žien zvýrazňujú aj tragické udalosti posledných týždňov, keď v krátkej dobe za sebou prišli na Slovensku o život v dôsledku partnerského násilia až tri ženy – v Krompachoch, v obci Plevník-Drienové a v obci Zákamenné. Pravdepodobnosť vraždy alebo zabitia ženy intímnym partnerom je viac ako trojnásobná oproti riziku, že muž bude zavraždený svojou intímnou partnerkou. Ak sme svedkami násilia, môžeme mať obavy, či neprimerane nezasiahneme do súkromia iných, nemalo by to však platiť, ak je ohrozený život a zdravie“, zdôraznila Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, ktorý organizuje štvrtý ročník kampane.

Stovky demonštrujúcich na proteste proti násiliu páchanému voči ženám a proti predsudkom voči ženám vo francúzskom meste Lille. Foto - TASR/AP

Kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv. Počas týchto 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako aj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete.

„Načasovanie konca kampane na Medzinárodný deň ľudských práv vyjadruje nielen to, že násilie na ženách a dievčatách ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien. Upozorňuje zároveň na záväzok štátov prijímať účinné postupy a opatrenia na ochranu slobody, bezpečia a dôstojnosti dievčat a žien, poskytovať im podporu a zapojiť do tohto úsilia všetky zodpovedné inštitúcie“, uviedla vedúca manažérka KMC Barbora Burajová.

Kampaň podporí prezidentka 

Organizácia Spojených národov (OSN) si za farbu svojej globálnej kampane zvolila oranžovú farbu, ktorá symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň touto výraznou farbou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv miliónov dievčat a žien na svete – nikto sa nemôže tváriť, že ho nevidí.

Už tradične kampaň podporí hlava štátu, prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa téme násilie na ženách a venuje dlhodobo a na podporu žien zažívajúcich násilie rozsvieti 25.novembra Prezidentský palác na oranžovo.

Slogan tohtoročnej kampane OSN je „Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls/ Zafarbime svet na oranžovo: SPOJME SA! Aktivizmom proti násiliu na ženách a dievčatách.  

Viac než päť žien a dievčat bolo každú hodinu v roku 2021 zabitých rukou člena svojej rodiny, vyplýva z nových údajov OSN o femicíde. Správa, ktorú denník The Guardian zverejnili v stredu hovorí, že 45 000 žien a dievčat, teda viac než polovica (56 percent) z celkového počtu 81.100 zavraždených počas vlaňajška na svete, zahynulo rukou svojho manžela či partnera alebo rukou nejakého príbuzného.

Násilie na ženách na Slovensku

Právnička Barbora Burajová z KMC zdôraznila: „Výzva na spoluprácu verejných inštitúcií a mimovládneho sektora je vysoko aktuálnou výzvou aj pre Slovensko. Nezriedka je totižto jednou z prekážok na ceste k bezpečiu rozdielne vnímanie problému a potrieb ohrozených dievčat a žien. Spolupráca predpokladá výmenu informácií, zdieľanie znalostí a informované rozhodovanie o tom, ktorý postup alebo opatrenie zohľadňuje aby boli potreby dievčat a žien rešpektované a v centre pozornosti.“ Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia verí, že táto kampaň bude inšpiratívna pre verejnosť i pre inštitúcie na Slovensku, aby sa rozhodli účinnejšie konať proti násiliu a na základe lepšieho porozumenia násilia na ženách podnikli najrôznejšie kroky na jeho ukončenie.

Tohtoročnú kampaň opätovne podporil bratislavský magistrát a primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo a Magistrát hlavného mesta Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné centrum a pripojí sa aj bratislavská župa pod vedením Juraja Drobu. Po prvýkrát výzvu Zastavme násilie na ženách zdieľajú aj prezident Policajného zboru Štefan Hamran a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Veľkou posilou pre kampaň je podpora 28 zahraničných veľvyslanectiev pôsobiacich v SR.

 

Prečo je potrebné upozorňovať na situáciu žien a dievčat zažívajúcich rodovo podmienené násilie v našej krajine?

⦁    Štvrtina žien a dievčat na Slovensku po svojich pätnástich narodeninách zažije násilie v rodine. Každá piata žena na Slovensku zažila násilie od svojho súčasného alebo bývalého partnera

⦁    Len 15 % žien sa s prežívaným násilím obrátilo na políciu a len 13 % vyhľadalo psychologické služby

⦁    Od roku 2017 do roku 2021 bolo na Slovensku 47 žien zabitých alebo zavraždených ich manželom alebo druhom.

⦁    Blízke osoby sú na Slovensku zodpovedné za pätinu všetkých vrážd a zabití spáchaných za posledných päť rokov. Z týchto prípadov tvoria ženy zabité alebo zavraždené svojim partnerom takmer 40%.

⦁    Sexuálne násilie zažilo na Slovensku 4,9 % žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovenska.

⦁    Obeťami trestných činov znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania sú v prevažnej väčšine ženy a dievčatá. Z celkového počtu 1405 obetí v rokoch 2018 – 2021 predstavovali viac ako 87 percent.

⦁    Veľká väčšina žien (88 %) páchateľa sexuálneho násilia poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38 %) alebo známych žien (28 %). Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy - nadriadení, kolegovia (12 %).

⦁    Ženy so zdravotným postihnutím - či už telesným, zmyslovým, duševným a mentálnym - sú 2 až 5 krát viac ohrozené násilím, ako ženy bez zdravotného postihnutia. Následky násilia na ženách sa týkajú celej spoločnosti a preto o ňom nesmieme mlčať.

Poradkyne Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené. V prípade ak vy alebo niekto z vášho okolia zažíva násilie, zavolajte na bezplatnú NONSTOP linku 0800 212 212 alebo napíšte mail na linkaprezeny@ivpr.gov.sk. Ak máte podozrenie bezprostredného ohrozenia života a zdravia privolajte Políciu SR prostredníctvom čísla 158.

Verejnosť sa môže ku kampani môže pridať zdieľaním výzvy Zastavme násilie na ženách na sociálnych sieťach, či zdieľaním informácií o situácii a potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách.