Často čítam články, rozhovory či negatívne príspevky na sociálnych sieťach o tom, koľko zla je v ľuďoch, akí sú egoistickí, aká je celá spoločnosť bezohľadná…

Dobrým znamením však je, že ľuďom nie je ľahostajné, keď na uliciach v mrazivých nociach môžu zahynúť bezdomovci, že dobrovoľníci idú darovať krv, keď ich krvnú skupinu ktosi potrebuje, že im záleží na tom, aby nevyliečiteľne choré deti mohli stráviť svoje posledné chvíle doma s rodinou… Takých príkladov, ktoré ukazujú, že v ľuďoch prevláda dobro a chcú pomáhať, je nespočetné množstvo a som presvedčená, že ich je a naďalej bude viac ako tých negatívnych.

Verím tomu aj preto, že už niekoľko rokov pôsobím v treťom sektore a vidím na konkrétnych aktivitách neziskových organizácií, koľko dobrých vecí a projektov dokážu ľudia zrealizovať. Samozrejme, aj vďaka  podpore prispievateľov. A to vnímam ako ďalšie dobré znamenie - tých, ktorí podporujú neziskové organizácie či priamo jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc, pribúda. A podpora môže mať rôzne formy - či už ide o dary, dobrovoľníctvo, zdieľanie výziev na podporu, ale aj práve aktuálne 2% z dane.

Jednotlivci aj firmy si stále viac uvedomujú význam a úlohu tretieho sektora v spoločnosti. A zrejme aj to, že hoci ide len o 2%, dokáže väčšina neziskoviek využiť tieto zdroje naozaj efektívne a transparentne. Pritom výsledky sú skutočne citeľné pre tých, ktorým je projekt či pomoc určená a zároveň viditeľné pre verejnosť. Mnohí z tých, ktorí hospodária so zvyšnými 98% našich daní, by sa mohli neziskovými organizáciami inšpirovať, nie ich očierňovať, ako sme v poslednej dobe toho svedkami.

A inšpirovať tretím sektorom by sa mali predstavitelia štátnej moci nielen v oblasti  efektívneho a transparentného hospodárenia. Spomínané organizácie môžu byť pre nich vzorom aj v inom - napríklad v zanietenosti pre pravdu, slobodu a demokraciu, v súdržnosti a solidárnosti s tými, ktorí to skutočne potrebujú. A ako sú tu organizácie 3. sektora hlavne pre ľudí, aj štát by mal slúžiť ľuďom. Občanom, ktorí povinne posielajú na jeho účet zvyšných 98% (alebo celých 100%) zo svojich daní.. Či už ide o novinárov, učiteľky, remeselníkov, zdravotné sestry, manažérov, predavačky… Tí všetci právom očakávajú nielen to, že s ich peniazmi bude naložené hospodárne a korektne, ale aj to, že predstavitelia štátu sa budú správať v súlade so zákonom a etickými princípmi. A právom sa domáhajú zmeny, keď to tak nie je.

Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že spravodlivosť, čestnosť, ľudskosť sú stále pre väčšinu ľudí dôležitými hodnotami a prirodzenou súčasťou ich bytia. To, že sa státisíce ľudí pridávajú na stranu etiky, demokracie a slušnosti, je pre túto spoločnosť dobré znamenie.

 

(Autorka je výkonnou riaditeľkou OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors , ktoré bolo v decembri 2017 ocenené verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Ombudsmanka ocenila energiu všetkých 58 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 40 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku.)